Greencaophoto

#1 NEWSLETTER GREENCAP

 

U januaru 2016. godine Agencije ZEDA je dobila poziv Environment Parka iz Torina za partnerstvo u projektu koji su planirali aplicirati na javni poziv za grant sredstva u okviru MED programa iz područja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. U prvoj fazi apliciranja, pripremljen je koncept projekta, koji je odobren u aprilu 2016. godine.
Nakon toga, u junu 2016.godine pripremljena je i predata aplikacija za projekat GREENCAP u partnerstvu sa još pet institucija iz EU (Grčka , Francuska , Španija, Italija, Slovenija ). Projekat je odobren za finansiranje krajem septembra 2016.godine.
Ukupan budžet projekta iznosi 1,223,000.03 €
Glavni aplikant i nosilac aktivnosti je Naučno –istraživački centar BISTRA iz Ptuja u Sloveniji. Cilj projekta je stvoriti mrežu partnerstava kroz koju će se vršti razmjena pozitivnih iskustava i rezultata koji su proistekli iz realizovanih modularnih projekata, odobrenih također u Interreg MED programu.

 
Partneri u projektu su:
1. Naučno –istraživački centar BISTRA Ptuj, Slovenija-vodeći partner
2. BCN Ecologia -Agencija za urbanu ekologiju Barcelona, Španija
3. Environment Park Torino, Italija
4. Naučno- tehnološki park PATRAS Grčka
5. AXELERA , Lyon , Francuska
6. ZEDA – Zenička razvojna agencija Zenica, BiH

 

 

Cilj projekta je diseminacija informacija i stvaranje sinergije između različitih modularnih projekata iz oblasti vezanih za obnovljive izvore energije koji se implementiraju na području djelovanja partnera u projektu sa posebnim fokusom na otoke i ruralna područja.
U Prvom NEWSLETTERu predstavljene su dosadašnje aktivnosti svih vertikalnih projekata i planiranih aktivnosti.
NEWSLETTER možete preuzeti klikom na LINK.

 

 


Get Widget