N3N3

# 3 NEWSLETTER PROJEKTA FORESDA

Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi u januaru 2017. godine.
Projekat implementira 13 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području devet podunavskih zemalja: Austrija, BiH (ZEDA, PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska.

Ovaj Projekat je sufinansiran sredstvima Europske unije, u okviru Transnacionalnog programa Dunav.
Svojim djelovanjem, FORESDA će imati značajan doprinos u transformaciji tradicionalnih temelja oblasti šumarstva u inovativna, moderna područja, doprinijet će razvoju inovacijskih-friendly ekosistema s ciljem poboljšanja ili preoblikovanja postojećih lanaca vrijednosti, poboljšat će inovacijske kulture u malim i srednjim poduzećima i sl.
Glavni rezultat je povećanje efikasnosti aktivnosti kolaborativnih istraživanja i inovacija u šumskom sektoru, stvarajući na kraju nove međusektoralne lance vrijednosti.
Sve dodadašnje realizovane aktivnosti u okviru ovog Projekta možete saznati iz Trećeg NEWSLETTERA klikom na LINK.


Get Widget