BHRFTSE

#6 PROMOCIJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U EU/GREENCAP

U okviru svojih aktivnosti i u skladu s ulogom u projektu GREENCAP (o kojem više možete pročitati na linku http://www.interreg-danube.eu/) Agencija ZEDA će u narednom periodu zajedno sa implementatorom projekta i partnerima, putem svoje stranice i baze podataka (mailom) plasirati i dijeliti informacije iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Sve ove aktivnosti realizuju se u cilju podizanja svijesti, proširenja nivoa znanja o ulozi i značaju uštede energije, smanjenja CO2 i korištenja obnovljivih izvora energije.
Projekat GREENCAP ima za cilj stvoriti vezu i izgraditi zajednicu između MED zajednice obnovljive energije. Također, jedan od ciljeva ovog projekta je i širenje rezultata integrisanih modularnih projekata na cijelom području mediteranske regije, s posebnim akcentom na ruralna područja i otoke.
U nastavku predstavljamo šestu od dvanaest planiranih tema.

#6
Razvoj obnovljivih izvora energije (RES) je prioritet EU. Jedan od ciljeva Energetske strategije je da EU postane svjetski lider u obnovljivim izvorima energije. Obnovljiva energija obuhvaća širok raspon izvora energije. Najvažniji OIE u EU su drvo i druga biomasa, hidroelektrana, biogoriva, vjetar i solarna energija.
Zbog niske emisije stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima, OIE smatraju se kritičnim za postizanje ciljeva EU klime. Oni također pomažu smanjiti ovisnost EU o uvozu energije. Osim toga, OIE pomažu smanjiti onečišćenje zraka. Obnovljive industrije zapošljavaju više od milion ljudi u EU.

 

Više o ovoj temi pročitajte klikom na LINK


Get Widget