Adria servis d.o.o.

Osnovna djelatnost firme je istraživanje BH tržišta za Italijanske firme u oblasti IT tehnologije, te projektiranje, konstruisanje, izrada i instaliranje sisteme namijenjenih za preradu sirove i otpadne voda za brojna područja djelovanja:
• oblasti hemijske,
• metalurške,
• metaloprerađivačke,
• prehrambene i svih drugih djelatnosti,a gdje se kao ulazna komponenta ili nus-produkt proizvodnih procesa koristi sirova voda ili pojavljuju otpadne i zagađene vode, razne druge tekućine i slični otpadni materijali ili koriste kao neophodni mediji u samim proizvodnim procesima.

Također, ova firma bavi se i proizvodnjom postrojenja za tretman sirovih voda ali i vode za piće. U području sirovih voda pažnja je usmjerena posebno na sisteme koji dopuštaju preradu vode koji je čine prikladnom za industrijsku upotrebu.

Realizacija kompletnih sistema za:
• Termoelektrane
• Rashladne tornjeve
• Postrojenja za pranje

Na temelju tipologije vode za preradu i na osnovu svrhe i namjene prerađene vode mogu se projektovati i proizvoditi postrojenja različitog tipa prešiđćavanja i pripreme vode kao što su:

• biološka
• hemijsko – fizička
• s membranom
• s vakuumskim koncentratorima …

Krajnji cilj i rezultat je kvalitetno pripremljena voda za tehnološka postrojenja i procese ili prečišćena otpadna voda ili druge tekućine, neškodljivi po okoliš.

Adria servis d.o.o.

Vlasnik/direktor: Čamila Tabaković

Biznis inkubator
zgrada Technoparka SII-10
Poslovna zona Zenica 1
Zmaja od Bosne bb

Mob: 062 770 879
Email: adriaservis2015@gmail.com
www.adriaservis.com


Get Widget