ANALIZA PICTURE

ANALIZA STANJA U SEKTORU DRVOPRERADE BIH S FOKUSOM NA PROIZVOĐAČE NAMJEŠTAJA I GRAĐEVISNEK STOLARIJE

 

Analiza politika u sektoru drvoprerade s fokusom na proizvođače namještaja i proizvođače građevinske stolarije s inicijativama za poboljšanja politika na svim nivoima vlasti, nastala je kao rezultat aktivnosti u okviru projekta MENTOR 2.

Angažovanjem stručnjaka iz oblasti drvoprerade završena je izrada Analize s inicijativama za poboljšanje koje su upućene relevantnim institucijama: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Entitetska ministarstva i Vlada Brčko Distrikta BiH, Vlada FBiH, Vlada RS, Institut za standardizaciju BiH, Institut za akreditiranje BATA te Vanjskotrgovinska komora BiH.

Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji morat će preduzeti sve neophodne korake i mjere kako bi postigla usklađenost s tehničkim propisima Zajednice i evropskom standardizacijom, mjeriteljstvom, akreditacijom i postupcima ocjenjivanja usklađenosti. Implementacija i potpuna primjena Uredbe CPR 305/2011 u zakonodavstvo BiH u oblasti građevinskih proizvoda dio je ovog procesa, a koji je direktno u interesu svih proizvođača i izvoznika građevinskih proizvoda, pa samim tim i proizvođača građevinske stolarije u BiH.

Analiza je ustanovila da BiH ima relativno dobro razvijenu proizvodnju građevinske stolarije. Međutim, analiza nedostataka u ovom sektoru bh. privrede, zatim uticaj Uredbe CPR i njen značaj za domaće proizvođače, izneseni u ovom dokumentu, ukazali su na nekoliko problema s kojima se suočavaju kako institucije u BiH na svim nivoima vlasti, tako i privrednici/proizvođači.

Postoji veliki broj domaćih proizvođača koji nude širok asortiman proizvoda i izvoze uspješno na zahtjevna EU tržišta, ali je obim primjene Uredbe CPR te specijalizovanih standarda u samim preduzećima i inicijalnih ispitivanja proizvoda, još uvijek ograničen i prije svega je posljedica zahtjeva kupaca, a ne bh. legislative i zahtjeva nadležnih organa i institucija. Proizvodnja je veoma rascjepkana u smislu veličine preduzeća: pored nekoliko velikih preduzeća, postoji veliki broj malih i srednjih preduzeća. Sama preduzeća se snalaze na različite načine i u principu na organima vlasti je puna odgovornost za uvođenje i provođenje CPR-a. Pri tome se mora uzeti u obzir da je prilagođavanje MSP u procesu postavljanja CE oznake teže nego u slučaju velikih preduzeća i da bi se za MSP morali naći odgovarajući programi i mjere podrške.

Ključno za poboljšanje konkurentnosti MSP-a iz sektora drvoprerade je povećanje obima prodaje i zaposlenosti kao i nastup na EU tržište te veći i bolji izvozni aranžmani. Može se zaključiti da kupci iz EU nemaju dovoljno informacija o našim preduzećima i o njihovim kapacitetima za plasman proizvoda na EU tržište.

Sektor drvoprerade snažno i kontinuirano raste i potreba za kvalifikovanom i obučenom radnom snagom je sve veća. Veliki problem također predstavlja nedostatak kvalifikovanih radnika, koji bi mogli odgovoriti na potrebe povećanja proizvodnje. Potrebna je uspostava intenzivne saradnje između privrede i obrazovnih institucija u cilju prilagođavnja obrazovnog sistema tržištu rada i potrebama privrede.

Analizu možete preuzeti klikom OVDJE

Press release preuzmite klikom OVDJE


Get Widget