B-PANEL d.o.o.

Firma koja se bavi grafičkim rješenjima, svih vaših reklamnim potreba od vizit kartice do velikih reklama preko web-a, sa velikim iskustvom u ovoj oblasti. Naše specijalnosti su: design, dtp, web te indoor i outdoor grafike. Sigurno ste do sada već vidjeli naše uradke, bilo da su to neka dizajnerska rješenja ili ste držali u rukama brojne knjige, kataloge, prospekte i udžbenike.

Naše stručno osoblje u ovoj oblasti ima već 20 godina iskustva. Naše bannere niste mogli zaobići, ali niste znali da je to proizvedeno u našoj radionici. Veliki broj izloga i svjetlećih reklama, plakata ili naljepnica su upravo naših ruku djelo. U oblasti web designa dovoljno je napomenuti da to radimo još od 1998. godine.

Print

  • Printanje velikih formata (širine do 135 cm);
  • Printanje bannera, PVC folija, naljepnica, itd

DTP

  • design i priprema za štampu knjiga, udžbenika, kataloga, brošura
  • design i priprema svih vrsta printanih materijala

Web

  • web design
  • web programiranje
  • web hosting
  • izrada složenih sistema (e-commerce)
  • izrada animacija i slično 

B-PANEL d.o.o.

Vlasnik/direktor: Dragan Bajramović

Zmaja od Bosne bb
Poslovna zona Zenica 1
zgrada Technoparka
Kapija 1 Željezare Zenica

Tel/Fax: 032 441 291 / 032 441 290
Mob: 061 932 432
Email: info@bpanel.ba
www.bpanel.ba


Get Widget