PROJEKAT 1 810x390

“Biznis škola za menadžere” u VTK BiH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa ASK Consulting d.o.o. Sarajevo organizira edukaciju na temu „Biznis škola za menadžere.“

Cilj edukacije je da se postojećim zaposlenim osobama, menadžerima i onima koji to nisu ali pretenduju da to budu, pruže neophodna teorijska znanja, kao i mogućnost praktičnog, samostalnog i timskog rada na konkretnim slučajevima iz prakse, uz mentorstvo iskusnih menadžera i sa višegodišnjom praksom u zapadnoevropskim kompanijama.

Samostalni i timski praktični rad polaznika Biznis škole za menadžere će se realizirati obradom zadanih tema u kompanijama u kojima polaznici rade, kao i razmjenom iskustava sa drugim polaznicima na iste teme u drugoj industriji i drugom poslovnom okruženju.

 

Biznis škola sadrži sljedećih 8 poslovnih modula:

1. Korporativno i HR upravljanje
2. Upravljanje prodajom
3. Upravljanje projektima
4. Upravljanje operacijama i IT
5. Upravljanje finansijama
6. Upravljanje troškovima
7. Upravljanje poslovnim procesima
8. Upravljanje rizicima poslovanja.

 

 

Svaki od navedenih modula (predmeta) obrađuje teme na konkretnim slučajevima iz prakse, a sadrži sljedeće:

• Teorijsku nastavu predavača sa slučajevima iz prakse
• Samostalni rad kandidata u kompaniji zaposlenja
• Pisanje samostalnog biznis rada uz mentorstvo
• Prezentaciju samostalnog biznis rada ostalim polaznicima
• Aktivno učešće u prezentacijama tema ostalih polaznika
• Ispit iz svakog modula.

 

 

Početak Biznis škole je predviđen za početak septembra 2018. godine, a nastava će se održavati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu. Trajanje edukacije je 2 semestra po nepuna 4 mjeseca, svaki drugi vikend (petak od 14:00 do 19:00 sati i subota od 08:00 do 1:00 sati).

Biznis škola za menadžere je namijenjena svim menadžerima, direktorima, vlasnicima, rukovodiocima, koji će u Biznis školi i kompaniji u kojoj rade, kroz urađenih 8 samostalnih biznis radova, imati priliku, kroz samostalni i rad drugih menadžera i njihovih kompanija, upoznati sve poslovne procese u svojoj kompaniji, te time doprinijeti, kako vlastitom poslovnom napretku, tako i mogućnošću unaprjeđenja poslovnih procesa u svojoj kompaniji i time većoj konkurentnosti i profitabilnosti kompanije.

Prijave se vrše popunjavanjem obrasca u prilogu i dostavljanjem na e-mail adresu Vanjskotrgovinske komore BiH: edukacija@komorabih.ba ili na adresu ASK Consulting: info@askconsulting.ba.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i na telefon broj: 033 566 201 ili 063 710 743.

Broj mjesta je ograničen, zbog čega se preporučuju blagovremene prijave. Detaljan Program Biznis škole za menadžere će Vam biti dostavljen nakon izvršene prijave.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je utorak 31.07.2018. godine.

 

Izvor: http://poslovnisvijet.ba


Get Widget