SaqXpF

AGENCIJA ZEDA PARTNER U NOVOM PROJEKTU – FORESDA (Forest-based cross sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube Region)

U januaru 2017. godine, Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi. Projekat implementira 13 partnera i 7

Page 5 of 512345

Get Widget