Seminar 640x336

Poziv na seminar „ Češka iskustva sa fondovima Evropske unije“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sektor za edukaciju organizira seminar na temu „Češka iskustva sa fondovima Evropske unije“. Seminar će se održati u srijedu 14.11.2018. godine sa početkom u 9:30 h u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

US Grant Opportunities

Program kulturnih grantova

Cilj Programa kulturnih grantova Ambasade SAD je podrška programima koji dijele bogatstvo i raznolikost američke kulture sa bosanskom javnošću, te promiču međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Grantovi se obično kreću između 1.000

IPSOS Brief 810x912

Javni poziv bh. kompanijama iz prehrambenog sektora

Javni poziv bh. kompanijama iz prehrambenog sektora JAVNI POZIV BH KOMPANIJAMA IZ PREHRAMBENOG SEKTORA Kako povećati konkurentnost bosanskohercegovačkih prehrambenih proizvoda? Magija vs. Strategija Predstavljanje novih okusa, ili potpuno novih proizvoda zasigurno je složen i zahtjevan proces, kojim se nastoje zadovoljiti

Ctcctctct

3. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Ukoliko ste preduzetni i inovativni, prepoznajete mogućnosti i prilike za razvoj novih proizvoda, usluga ili unapređenje postojećih procesa, kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ili omogućiti pristup širim društvenim skupinama, onda Challenge fond predstavlja pravog partnera za saradnju i podršku u

Bnbnbnbnbnbmnb

Grantovi Vlade Japana

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR /

Nanananannananna

Grantovi Njemačke ambasade iz oblasti kulture

Njemačka ambasada u Sarajevu podržava projekte iz oblasti kulture u Bosni i Hercegovini I u 2018. godini želimo podržati interesantne i održive projekte. Kod njemačke kulture se naravno odmah misli na velike klasike i uspješne umjetnike modernog doba: od Goethea

RevolvingFond20182

Poziv za Program finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere energijske efikasnosti u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving fond

Od 2013. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) daje značajan doprinos u promicanju energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) u BiH kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj, zahvaljujući finansijerima projekta, Vladi Švedske, Fondu za zaštitu okoliša FBiH i Fondu

JVCcc

Poticaj proizvodnji jagodičastog voća – podnošenje zahtjeva do 30.11.2018. godine

Shodno lzmjenama i dopunama Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Zenica u 2018. godini broj: 01-01-49-2968/18 od 18.10.2018. godine usvojenog od strane Gradskog vijeća, Služba za privredu i upravljanje razvojem obavještava poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve

Probuducnost1

Javni poziv za dodjelu finansijske podrške malim projektima

USAID kroz projekat PRO-Budućnost i Institut za razvoj mladih KULT objavljuju Javni poziv za dodjelu finansijske podrške malim projektima. Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir

2b551ce1291b7fe32d649c652b6393d5 L

Treći poziv u okviru Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa (MED)

Obavještavamo zainteresovanu javnost da će Treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg Mediteranskog transnacionalnog programa 2014-2020 (MED) biti otvoren od 30. oktobra 2018. do 31. januara 2019.   Treći poziv će se odnositi na sljedeće oblasti: 1. Plavi

Page 1 of 24123451020...Last »

Get Widget