‘Javni pozivi’

Creative Europe Visual 640x301 702x336

Javni poziv za projekte saradnje 2019

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u dvije kategorije: – Evropski projekti saradnje malog obima (kategorija 1): minimum 3 partnerske organizacije (jedna iz EU), do

Facebook Share 768x403

3. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Ukoliko ste preduzetni i inovativni, prepoznajete mogućnosti i prilike za razvoj novih proizvoda, usluga ili unapređenje postojećih procesa, kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ili omogućiti pristup širim društvenim skupinama, onda Challenge fond predstavlja pravog partnera za saradnju i podršku u

Img 810x506

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu

LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH („Službene novine FBiH“, br. 8/13) – raspoloživi budžet: 700.000,00 KM LOT 2. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet: 1.600.000,00 KM LOT 3. Ostali

Bbnn

DOBRO DOŠLI U BUDUĆNOST – Želite li raditi s TOP slovenskim industrijskim preduzećima

SAŠA inkubator predstavlja novu dimenziju događaja sa 100% fokusom na industriju 4.0 i pratećim sastancima. Osnovni cilj je direktno povezivanje industrijskih korporacija i startup-ova iz balkanske regije koji su ili bi mogli biti povezani sa inovacijama za industriju 4.0. Ako

Katalog 002 642x336

Poziv za upis u Katalog za firme iz sektora voća povrća

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom planira podržati izradu novog, ažuriranog promotivnog kataloga za firme iz sektora voća povrća. Katalog će biti štampan na engleskom i ruskom jeziku, te će biti izrađena i elektronska

Seminar 640x336

Poziv na seminar „ Češka iskustva sa fondovima Evropske unije“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sektor za edukaciju organizira seminar na temu „Češka iskustva sa fondovima Evropske unije“. Seminar će se održati u srijedu 14.11.2018. godine sa početkom u 9:30 h u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

US Grant Opportunities

Program kulturnih grantova

Cilj Programa kulturnih grantova Ambasade SAD je podrška programima koji dijele bogatstvo i raznolikost američke kulture sa bosanskom javnošću, te promiču međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Grantovi se obično kreću između 1.000

IPSOS Brief 810x912

Javni poziv bh. kompanijama iz prehrambenog sektora

Javni poziv bh. kompanijama iz prehrambenog sektora JAVNI POZIV BH KOMPANIJAMA IZ PREHRAMBENOG SEKTORA Kako povećati konkurentnost bosanskohercegovačkih prehrambenih proizvoda? Magija vs. Strategija Predstavljanje novih okusa, ili potpuno novih proizvoda zasigurno je složen i zahtjevan proces, kojim se nastoje zadovoljiti

Ctcctctct

3. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Ukoliko ste preduzetni i inovativni, prepoznajete mogućnosti i prilike za razvoj novih proizvoda, usluga ili unapređenje postojećih procesa, kojima možete unaprijediti svoje poslovanje ili omogućiti pristup širim društvenim skupinama, onda Challenge fond predstavlja pravog partnera za saradnju i podršku u

Bnbnbnbnbnbmnb

Grantovi Vlade Japana

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR /

Page 1 of 25123451020...Last »

Get Widget