42231058 1886648031456165 2836638453750300672 N

Centar za poduzetnike i investitore “BusinessPoint Zenica” u funkciji

Centar za poduzetnike i investitore počeo je da ispunjava svoju svrhu te su tako već ove sedmice u prostorijama Centra održani intervjui za popunjavanje otvorenog radnog mjesta u preduzeću EXCEL ASSEMBLIES BH d.o.o..

Uspostava ovog Centra jedna je od aktivnosti koju Agencija ZEDA u saradnji s partnerima, Gradom Zenicom i Udruženjem poslodavaca Zenica sprovodi u okviru projekta Centar za podršku poduzetnicima. Od ukupno 201.028,14 KM koliko je vrijednost ovog projekta, Evropska unija je finansirala 160.150,14 KM kroz zajednički programa Evropske unije i Vlade Njemačke, EU ProLocal kojeg implementira GIZ.
Zvanično otvorenje Centra planirano je u drugoj polovini oktobra 2018. godine, a u okviru ovog projekta u narednom periodu će se uvesti niz usluga koje će pomoći domaćim preduzećima/poduzetnicima da unaprijede sistem informisanja i komunikacije. Također, planirano je provođenje nekoliko pilot programa poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja, organizacija zajedničkog učešća na bh. sajmovima, a sve u cilju jačanja partnerstva i saradnje između lokalne administracije i poduzetnika.
Pomenuti konkurs je otvoren do 28.septembra 2018.godine i svi zainteresovani mogu kontaktirati ajna.beslagic@excel-assemblies.com i lamija.oprasic@excel-assemblies.com

 


Get Widget