COSME

Program namijenjen za jačanje konkurentnosti i održivosti malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji.

 

cosme

 

COSME je novi program namijenjen za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji za period od 2014. do 2020 . godine sa budžetom od 2,3 milijarde eura. Zajedno sa programom Horizon 2020, COSME predstavlja nastavak aktivnosti koje su se u periodu 2007.-2013. godine uspješno provodile.
Očekuju se veliki efekti za mala i srednja preduzeća, jer se svakim uloženim eurom u obliku jamstva trebalo bi se ostvariti između 20-30 dodatnih eura. Sredstva COSME programa su prevenstveno namjenjena malim i srednjim preduzećima te nacionalnim, regionalnim i lokalnim organizacijama, udruženjima poduzetnika kao i institucijama koji djeluju na području poticaja, promicanja i podupiranja poduzetništva.
Programom su obuhvaćene sljedeće mjere i ciljevi sa određenim budžetima i aktivnostima za svaki od njih:
• Konkurentnost i održivost preduzeća u Europskoj uniji, uključujući turistički sektor (384,4 milijuna eura)
• Promociji poduzetničke kulture (86,8 milijuna eura)
• Lakši pristup finansijama malih i srednjih preduzeća u obliku kapitala i dugovanja
(1,436 milijuna eura)
• Poboljšanje pristupa tržištima unutar EU i na globalnoj razini. (2,443 milijuna eura)

1. KONKURENTNOST I ODRŽIVOST PREDUZEĆA U EUROPSKOJ UNIJI
Aktivnosti su usmjerene na jačanju i razvoju novih strategija konkurentnosti zatim na
stvaranju i nastanku konkurentne industrije kao i na smanjivanju administrativnih prepreka.

2. PROMOCIJA PODUZETNIČKE KULTURE će se bazirati prije svega na promotivnim aktivnostima, na razvoju poduzetničkih vještina, pojednostaviti uspostavljanje i prijenos preduzeća, poticanju transnacionalne mreže. Posebna će se pažnja posvetiti mladim i novim poduzetnicima.

3. DOSTUPNOST FINANSIJSKIM SREDSTVIMA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
Cosme planira investirati u srednja i mala preduzeća u fazi rasta kroz 2 instrumenta:
Kroz garancije za kredite u iznosu od 150.000 eura i kroz direktno ulaganje u fondove
rizičnog kapitala koji investiraju u malo i srednje preduzeće.

4. PRISTUP TRŽIŠTIMA
Podrška malim i srednjim preduzećima na tržištima izvan Europe pomoću specifičnih centara
i hepldesk-ova. Usluge uključuju informacije o zakonodavstvu EU i sudjelovanjima u
programima EU.

Pored toga COSME ima za cilj da pruži poslovnu podršku kroz Evropsku poduzetničku mrežu (600 partnerskih organizacija u 54 zemlje) kako bih se olakšalo širenje na jedinstvenom tržištu i izvan njega, tako što će se usredočiti na internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća olakšavajući širenje prekogranične saradnje. Pomoći će stvaranju konkurentnosti i održivosti Unije, uključujući preduzeća u sektoru turizma koji će raditi na poticanju poduzetništva tako što će se pojednostaviti administrativne procedure. Građani koji žele da započnu sopstveni biznis dobit će podršku u početnoj i razvojnoj fazi.
Ovaj program svake godine trebao bih doprinjeti povećanju EU BPD –A u iznosu od 1,1 milijardu eura. Kako će se najmanje 60% sredstava Cosme programa odnositi na finansijske instrumente, potrebno je da se finansijske institucije u Bosni Hercegovini prilagode da postanu finansijski intermedijatori i da blagovremeno apliciraju na natječajima koje sprovodi Evropski investicijski fond. Prednost imaju investicije koje se odnose na tehnološki razvoj, transfer tehnologije i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti.

Očekuje se da će COSME programom stvoriti povoljni uslovi za procvat Evropskih preduzeća, iskoristit će se prednost jedinstvenog tržišta malih i srednjih preduzeća da se doprinese ukupnom privrednom rastu i otvaranju novih radnih mjesta.
Program je osmišljen da otkloni poteškoće u pristupu sredstvima finansiranja za srednja i mala preduzeća, da omogući samozapošljavanje i razvoj poduzetništva koji predstavljaju najvažnije preduslove za otvaranje novih radnih mjesta.

COSME program je otvoren za sve članice EU, države kandidatkinje i za sve druge zemlje koje ispunjavaju uslove za sudjelovanje u ovom programu Evropske Unije.

02. juna 2016. godine u Briselu, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i Elżbieta Bieńkowska, komesarka za unutrašnje tržište, industriju, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, ispred Evropske komisije, potpisali su Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u programu COSME.

Sredstva iz programa COSME će biti dostupna malim i srednjim preduzećima od momenta kada se po Zakonu o postupku zaključivanju i izvršavanju Međunarodnih ugovora (člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine ratificira Ugovor o pristupanju BiH u COSME program .

Proces ratifikacije je još u toku.

Vanjskotrgovinska komora BiH  - link


Get Widget