Edukaciju O Uslovima Poslovanja I Investiranja U BiH I Regionu  640x336

Edukacija o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regiji

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH Vas obavještava da će se Edukacija o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regiji održati u Sarajevu u Hotelu Holiday 09.10.2018. godine u sklopu Međunarodne konferencije “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija”.

Edukacija sadrži predstavljanje metoda za uspješan razvoj poslovanja i investiranja u BiH i regiji, savjete za povećanje efikasnosti poslovanja i jedinstvenu priliku učesnicima da ostvare kontakte sa profesionalcima iz različitih oblasti. Ovogodišnja edukacija je fokusirana na vanjsku trgovinu (uslovi za izvoz i uvoz, pregled stanja, zanimljiva područja, usporedba s regijom, pitanja), poreznu politiku (direktni i indirektni porezi, usporedba s regijom, pitanja) i javne nabave (vrste i karakteristike postupaka, centralizirani sistem, način javljanja/raspisivanja, usporedba s regijom, pitanja).

Cijena kotizacije iznosi 100 EUR. Za dva ili više prijavljenih učesnika iz iste organizacije obračunava se popust od 20% na ukupan iznos. Svi polaznici ujedno imaju pravo učešća na Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” koja će biti održana 08.10.2018. godine u Hotelu Holiday u Sarajevu.

Više informacija o događaju i prijavni obrazac možete pronaći na web stranici: http://www.forumtis.net/conference-events-registration-participants/

 

Izvor:http://komorabih.ba


Get Widget