Eurho Logo Small

EU fondovi: „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u Bosni i Hercegovini“

 

EURHO Consulting iz Osijeka Vas poziva 22.06.2018.(petak) na jednodnevni seminar u Sarajevu

 

EU FONDOVI: „KAKO USPJEŠNO NAPISATI I PRIJAVITI EU PROJEKT U BOSNI I HERCEGOVINI“
Mjesto: Hotel Saraj, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Vrijeme: petak, 22.06.2018. od 9.00 do 16.00

 

 

KOJI JE CILJ SEMINARA?

Europska Unija objavljuje natječaje gdje pozivaju kandidate da predlože u određenom roku, prijedlog za projekt koji odgovara određenim ciljevima i ispunjava potrebne uslove.

Naučite kako pripremiti projekt, prijaviti ga na natječaj i realizirati sredstva EU fondova uz seminar o EU fondovima .

Jednodnevna radionica podučit će vas postupku izrade projekta, a obrađuje teorijski i praktični dio .

 

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?
– Građanima
– Konsultantima koji će raditi na pripremi projekata
– Nevladinim organizacijama
– Malim i srednjim poduzećima
– Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
– Obrtnicima
– Tijelima javne uprave
– Školama i fakultetima

 

 

KOJE ĆE VJEŠTINE POLAZNICI STEĆI NA SEMINARU?

Nakon seminara polaznici/ce će steći osnovne vještine za pripremu i provedbu projekata finansiranih iz EU fondova.

 

KOJA JE CIJENA SEMINARA I ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU?

Cijena seminara iznosi 290 BAM (dvijestotinedevedesetkonvertibilnihmaraka) po osobi – 50% popusta za prijave do 18.06.2018. Na cijenu se ne obračunava PDV. Cijena uključuje seminar, sve materijale, individualno savjetovanje na seminaru, te 20% popusta na sve usluge tvrtke Eurho Consulting u periodu od 12 mjeseci. Za polaznike seminara osigurani su materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručen Certifikat tvrtke Eurho Consulting.

 

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru, ispunite prijavnicu i nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti navedeni iznos na račun IBAN HR4723600001102368052, SWIFT CODE SWIFT code je: ZABAHR2X uz opis plaćanja „Za seminar uz poziv na broj predračuna“.

Dokaz o uplaćenoj kotizaciji i prijavnicu pošaljite e-mail-om na info@eurhoconsulting.hr

Radujemo se Vašem dolasku!

Više informacija na:www.eurhoconsulting.hr

 

 

Izvor: https://www.mreza-mira.net


Get Widget