Eu Sa Bh1

Evropska unija dodijelila grant Agenciji ZEDA

Evropska unija je krajem novembra 2014. dodijelila grant Agenciji ZEDA za implementaciju projekta “MENTOR 2” (Modern Economy through New Technology-Oriented Research, phase II). Projekat je odobren u okviru javnog poziva Delegacije EU u BiH za podršku lokalnom ekonomskom razvoju u BiH.

Ukupna vrijednost projekta je 664.616,77 EUR-a, od čega je Evropska unija osigurala 499.778,57 EUR-a ili 75,19 % dok će preostali dio finansirati Agencija ZEDA, Grad Zenica i Univerzitet u Zenici kao partneri u projektu. Vrijeme implementacije projekta je 30 mjeseci.

MENTOR 2 u suštini predstavlja nastavak uspješno implementiranog projekta MENTOR, također finansiranog od strane Delegacije EU. Ovim projektom će se uspostaviti laboratorija za ispitivanje građevinske stolarije i fasadnih elemenata, razvojno/inovativna i inkubacijska komponenta projekta ICC i unaprijedit će se saradnja između ZEDA agencije/LIND laboratorije i institucija javne uprave (lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih), malih i srednjih preduzeće (MSP) i fakulteta u sektoru prerade drveta/proizvodnje građevinske stolarije.

Saopštenje za javnost link


Get Widget