KORISNICI INKUBATORA

Adria servis d.o.o. - Projektovanje, konsalting
Ast d.o.o. - Informatičke usluge
Baxdev SD -Web dizajn i web aplikacije
Bosansko Rudarska Tehnika d.o.o. - Automatika i robotika
B-Panel d.o.o. - Design&print studio
Braća Karić d.o.o. - Metalni sektor
CE inžinjering d.o.o. - Projektovanje i građevinski sektor
Dak d.o.o. - Informatičke usluge
EG-inžinjering d.o.o. - Telekomunikacijske i informatičke usluge
Elektromatik SD - Automatika i elektroenergetika
Eurotech Inspekt d.o.o. - Protivpožarna zaštita
Femetall d.o.o. - Metalni sektor
Glovis d.o.o. - Komunalna i urbana operema
Labirint d.o.o. - Štamparske usluge
Leptir d.o.o. - Proizvodnja tonera
Mašinska obrada motora - Metalni sektor
Meligrafprint d.o.o. - Štamparske usluge
Mune szr - Stolarske usluge
Obrt Acelton - Informatičke usluge
Studentski urbani magazin – sigma.ba - Web portal
SZR Elektrotehnika – Frigo - Servis Cooling - Rashladni uređaji
SZR Simba - Proizvodnja namještaja
SZR Zebra - Proizvodnja namještaja
Tranzit elektro d.o.o. - Ugradnja i održavanje elektro-opreme
UG Geopa - Obnovljivi izvori energije
UO Ink - Informatičke usluge
Z-N lift d.o.o. - Održavanje liftova

Get Widget