0895xs

INOVATIVNOST U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI-VIDEO-FORESDA

Kao što smo vas i do sada obavještavali o realizovanim aktivnostima projekta Foresda u kojem Agencija ZEDA ima status partnera od januara 2017. godine kada je i počela implementacija ovog Projekta i u buduće ćemo vam predstavljati sve korisne informacije o šumarstvu, drvopreradi, inovativnim ekosistemima, transformisanju tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore i sl.

Ovaj put predstavljamo Vam materijal koji govori o prednostima korištenja drveta kao građevinskog materijala, reduciranju emisije CO2 i sl.

Video pregledajte klikom na link https://youtu.be/IMnRYenL9vU

Više informacija o projektu FORESDA možete pronaći na web stranici projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/foresda ili nas možete kontaktirati na e-mail: info@zeda.ba


Get Widget