JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva u Bosni I Hercegovini

JPBC

JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva u Bosni I Hercegovini

Cilj ovog poziva je odabir određenog broja partnera iz civilnog društva koji su zainteresirani za učešće u sektorskim konsultacijama vezano za korištenje Pred-pristupne pomoći Evropske unije (IPA) u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odredbama regulative Evropske unije, odnosno sa odredbama potpisanog Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije (EK) u ime zemalja članica Evropske unije, Direkcija za evropske integracije, u funkciji Ureda Državnog IPA koordinatora (DIPAK), ima obavezu da u procese konsultacija, pored domaćih institucija vlasti, uključi i civilno društvo. S tim u vezi, Ured DIPAK je polovinom 2016. uz pomoć EK-e ranije razvio i pustio u rad web-platformu za konsultacije sa civilnim društvom i zainteresiranom javnosti vezano za planiranje i programiranje IPA II (http://ipa-ekonsultacije.dei.gov.ba/). Kao najotvoreniji kanal, pomenuta platforma će biti korištena i ubuduće za konsultacije iz nadležnosti Ureda DIPAK. Kakobilo, u želji da dalje otvori prostor za ravnopravno učešće civilnog društva u procesima vezano za korištenje IPA, Ured DIPAK će na osnovu izraženog interesovanja po ovom pozivu izabrati na osnovu dole-pomenutih kriterija određen broj učesnika iz civilnog društva koji će biti uključeni u rad sektorskih radnih grupa koje se uspostavljaju za potrebe planiranja i programiranja IPA.

Važna napomena je da se proces konsultacija u najvećoj mjeri odvija na engleskom jeziku i da Ured DIPAK očekuje da svi učesnici imaju aktivno znanje engleskog jezika.

Svi učesnici u procesima konsultacija koje koordinira Ured DIPAK, sami pokrivaju troškove učešća.

Opredjeljenost Ureda DIPAK je da u procesima konsultacija učestvuje civilno društvo iz cijele Bosne i Hercegovine, te će stoga u procesu odabira dati prednost prijavama koje to mogu obezbjediti.

Na osnovu Poziva biće odabrano tri do pet učesnika (zavisno od sektora, tipa prijave i izraženog interesovanja) iz civilnog društva ra rad u slijedećim sektorskim radnim grupama:

1. Pravda i osnovna prava,

2. Unutrašnji poslovi,

3. Dobra uprava,

4. Konkurentnost, inovacije, razvoj poduzetništva

5. Obrazovanje/ zapošljavanje/ socijalne politike,

6. Zaštita okoliša,

7. Poljoprivreda i ruralni razvoj,

8. Transport,

9. Energija

Kriteriji na osnovu kojih će Ured DIPAK obaviti odabir učesnika:

1. Organizacija /ekspert je već učestvovala u procesima konsultacijama koje je organizirao Ured DIPAK,

2. Organizacija / ekspert može dokazati da je već učestvovala u procesima konsultacija vezano za kreiranje javnih politika u Bosni i Hercegovini,

3. Organizacija u svom timu ima eksperte koji se aktivno služe engleskim jezikom,

4. Organizacija civilnog društva ima iskustvo u korištenju pomoći finansirane u okviru IPA kao glavni ili projektni partner,

5. Organizacija civilnog društva može nastupati u ime mreže organizacija civilnog društva koje imaju aktivnosti na teritoriji Bosne i Herecegovine u više administrativnih cjelina.

Podnosilac prijave, uz samu prijavu, treba dostaviti dokaze vezano za gornje kriterije (osim pod 1).

Prijave sa popunjemim obarscem u prilogu i drugim dokumentima treba dostaviti do 29/06/2018 putem e-maila na adresu:

naida.dilic@dei.gov.ba

Ured DIPAK će u roku od mjesec dana uraditi proces selekcije i o tome obavijestiti javnost putem mrežne stranice Direkcije za evropske integracije.

 

 

Prilog: Obrazac prijave

Vijesti i događaji


Izvor: http://dei.gov.ba/dei


Get Widget