Vzks

JAVNI POZIV ZA ODOBRAVANJE KREDITA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH-2018

Na osnovu člana 6. Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih («Službene novine Zeničkodobojskog
kantona», broj: 5/15) i člana 20. Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za
rješavanje stambenih potreba mladih (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/18), Komisija
za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za izradu uvjeta i kriterija za odobravanje
kredita, uz prethodnu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona raspisuje

J A V N I P O Z I V

ZA ODOBRAVANJE KREDITA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH

I. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva su opći i posebni uvjeti, odnosno kriteriji za odobravanje kredita te
dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao dokaz o ispunjavanju tih uvjeta za prikupljanje zahtjeva za
odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih, u skladu sa odredbama Odluke o uvjetima i
kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih (“Službene novine Zeničkodobojskog
kantona“, broj: 8/18).

Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u jednoj od dnevnih novina.

Dana 23.juna, Javni poziv je objavljen na http://www.zdk.ba

Tekst Javnog poziva preuzmite klikom OVDJE

Izvor: http://www.zdk.ba


Get Widget