Prostori

JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANO KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA

Na osnovu člana 18. Statuta Agencije ZEDA, a u skladu sa Zaključkom Načelnika općine Zenica broj 02-23-1608/13 od 29.01.2013.godine o ustupanju objekata na korištenje u cilju realizacije projekata Biznis inkubator, TechnoPark i LIND, Zenička razvojna agencija Agencija ZEDA objavljuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnih prostora u Biznis inkubatoru i Centru savremenih tehnologija

I

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje u subvencionirani zakup kancelarijskih i radioničkih poslovnih prostora u objektima Biznis inkubatora i Centra savremenih tehnologija – Poslovna zona Zenica1.

Na raspolaganju su sljedeći poslovni prostori:

1. Kancelarijski poslovni prostor br. 1. – I sprat – površine…………………… 22,91 m2 (izdato)
2. Kancelarijski poslovni prostor br. 9. – I sprat – površine…………………… 28,44 m2 (izdato)
3. Kancelarijski poslovni prostor br. 10. – I sprat – površine………………….. 21,39 m2 (izdato)
4. Kancelarijsko-radionički poslovni prostor – podrum br 1. – površine….. 46,45 m2
5. Kancelarijsko radionički poslovni prostor – podrum br 2. – površine ……23,04 m2(izdato)
6. Radionički poslovni prostor A7 – površine ………………………………………45,00 m2 (izdato)
7. Radionički poslovni prostor B17 – površine…………………………………… 66,40 m2(izdato)

 

II

Zahtjev za subvencionirani zakup prostora mogu podnijeti poduzetnici državljani BiH čija je djelatnost registrovana u Zenici, koji su pokrenuli postupak registracije, start up firme koje će u roku od mjesec dana pokrenuti proces registracije i oni čija registracija nije starija od 12 mjeseci, kao i aktivni poduzetnici koji žele proširiti postojeću djelatnost inovativnim projektom i koji time otvaraju nova radna mjesta.

III

Poslovni prostori se uz subvencionirani zakup, izdaju na period od 1 godine, sa mogućnošću produženja ugovora do maksimalno 5 godina boravka.
Visina zakupnine je definisana aktima Agencije i kreće od 1,00 KM/m² u prvoj godini, do 4,00 KM/m² u zadnjoj godini boravka.

IV

Biznis inkubator predstavlja organizovan sistem za podršku novoformiranim (mikro, malim i srednjim) preduzećima i obrtima.
Sistem obuhvata:
- Prostor za rad,
– Upotrebu zajedničke infrastrukture i resursa,
– Korištenje različitih usluga koje pružaju gradske službe i Agencija ZEDA: konsalting, pravna pomoć, pomoć pri transferu znanja i tehnologija, kontakti sa strukovnim asocijacijama i udruženjima, zajednički nastup na sajmovima i drugo.

U skladu sa utvrđenim prioritetima, prilikom ocjenjivanja pristiglih zahtjeva – prijava na Poziv, prednost će imati podnosioci:
- Kojima je primarna djelatnost u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija;
– Koji u obavljanju svoje djelatnosti koriste ili se bave novim tehnologijama i transferom znanja;
– Koji će korištenjem prostora zaposliti veći broj radnika;
– Koji imaju kvalitetnu i finansijski održivu ideju sa novim proizvodom.

Djetalnosti koje nisu prihvatljive su: trgovina, ugostiteljske usluge i proizvodnja hrane.

V

Prijavni obrazac se nalazi na web stranici Agencije: www.zeda.ba

Uz popunjen prijavni obrazac podnosilac je dužan dostaviti i:
- dokaz o registraciji (ako je registrovan) ili dokaz o pokrenutom postupku registracije
– poslovni plan,
– ostale relevantne dokumente koji mogu potvrditi održivost poslovne ideje.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom, dostavlja se lično ili poštom na adresu:

Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne bb, Poslovna zona Zenica 1, 72000 Zenica.

uz naznaku: “APLIKACIJA ZA BIZNIS INKUBATOR”

VI

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefon 032 445 630, e mail-a: sanel@zeda.ba ili u prostorijama Agencije.
Poziv ostaje otvoren do popune slobodnih prostora.

 

Pristupni dokumenti:

APLIKACIJA

BIZNIS PLAN


Get Widget