Large Vs Big

Kako napisati projekat

ŠTA JE PRIJEDLOG PROJEKTA?

 

U zadnjih nekoliko decenija primjetan je značajan rast broja projekata, kao sredstva za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Međutim, šta je to projekat? Uzmemo li u obzir da u svakodnevnoj komunikaciji, ali i teorijskim raspravama koristimo različite nazive kojima se pripisuje isti sadržaj prilikom definisanja pojma prijedlog projekta, a naročito pojma poduzetničkog prijedloga projekta suočavamo se s različitim problemima. Međutim, važno je znati da svaki projekat započinje idejom ili željom za promjenom i stvaranjem nečeg boljeg i pozitivnijeg. Međutim, ideja nije projekat i da bi to postala potrebno je da imamo jasnu sliku šta želimo stvoriti kroz njenu realizaciju. Želja za promjenom ogleda se u svrsi projekta, dok se namjera da nešto konkretno po tom pitanju poduzmemo, zacrtava ili postavlja u obliku cilja.
Ukoliko želimo preciznije definisati prijedlog projekta možemo reći da je to “pisani zahtjev za finansiranje upućen nekoj fondaciji, korporaciji, preduzeću, državnom ili međudržavnom tijelu, ili osobi. To je pažljivo i jasno napisan dokument, potkrepljen činjenicama, a čiji je cilj da ubjedi pomenuti finansijski izvor da treba da odobri sredstva za realizaciju ideje opisane u projektnom prijedlogu.” (BEČIĆ 2012:9) Krajnji ishod dobro realizovanih projekata jeste opće poboljšanje ili pozitivna promjena u društvenoj zajednici.

 
Prijedlog projekta najčešće podrazumijeva detaljan opis sljedećih aspekata:

 
• opis situacije tj. problem koji treba da se riješi ili ublaži realizacijom projekta
• opšti i specifični ciljevi projekta
• aktivnosti i njihov vremenski raspored
• očekivani rezultati
• planirani budžet

 

 

 

 

Preuzeto: http://www.upok.ba/


Get Widget