22264745 10155633356769799 1479392652 N

Međunarodni B2B događaj “ZEPS B2B 2017”

 

Evropska poduzetnička mreža Federacije Bosne i Hercegovine – Enterprise Europe Network Federation of Bosnia and Herzegovina, Zenička Razvojna agencija ZEDA u koorganizaciji s Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Tehnološkim parkom Varaždin-Republika Hrvatska, Mariborskom razvojnom agencijom–Republika Slovenija i Ulutek Tehnološkom Razvojnom zonom, Nilüfer,Bursa/Turska, organizovali su međunarodni B2B događaj u sklopu 24. Generalnog bh. sajma ZEPS i 14. Međunarodnog sajma metala ZEPS INTERMETAL.
Predstavnici Fondacije BIGMEV koja je most između privrede i tržišta Turske i BiH posjetili su sa privrednicima iz Turske – Ulutek Tehnološke razvojne zone, Agenciju ZEDA, u sklopu koje su obišli Laboratoriju LIND kao i Impulsni kreativni centar. Jedan od ciljeva posjete privrednika iz Turske je upoznavanje s radom Agencije ZEDA kao i učešće na B2B susretima Evropske poduzetničke mreže FBiH.

Treba istaći da je jedan od ciljeva Fondacije BIGMEV i da privuče turske investitore u našu zemlju.
U Promotivnoj hali ZEPSa susreti su upriličeni za brojna preduzeća, institucije i agencije koji su na ovaj način razmijenili informacije jedni o drugima i dogovorili buduću saradnju. Na B2B učestvovalo je više od 30 preduzeća iz naše zemlje, Hrvatske i Turske.

B2B susreti pružaju dodatnu podršku kompanijama da pronađu međunarodne partnere na Sajmu. Učesnicima se omogućilo da biraju svoje potencijalne partnere u skladu sa svojim potrebama i informacijama o poslovanju i interesima partnera.

Učešće na B2B susretima “ZEPS B2B 2017” bilo je besplatno. Hvala svima koji su bili dio ovog događaja, a Agencija ZEDA će se truditi da u saradnji s partnerima i u bližoj budućnosti organizuje slične događaje.

 


Get Widget