MELIGRAFPRINT

Štamparija Meligrafprint bavi se svim vrstama štampe, uslugama uvezivanja i uslugma sito štampe.
Štampanje raznih vrsta printanih publikacija offset i digitalni print

Usluge uvezivanja diplomskih i magistarskih radova, službenih novina i slično

Tampon i sito štampe

MELIGRAFPRINT d.o.o.

Vlasnik/direktor: Melsudin Ibrahimagić

Biznis inkubator
prostor A17
Poslovna zona Zenica 1
Zmaja od Bosne bb

Tel/Fax: 032 249 187
Mob: 061 791 689
Email: meligraf@bih.net.ba


Get Widget