O Agenciji

Zeda – Zenička razvojna agencija

Agencija ZEDA je razvojna institucija čiji zadatak je da kreira razvojne prioritete grada Zenica i da stvara i koordinira partnerstva za njihovu realizaciju..

ZEDA je centralna organizacija za podršku razvoju Grada, što se postiže kroz direktnu saradnju i snažnu podršku od strane gradske uprave kao lokalne vlasti.

Osnovana je kao društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom Agencija za lokalni ekonomski razvoj ZEDA d.o.o. i praktično je počela sa radom 01. 05. 2004. godine.

Razvojne funkcije

 • Upravljanje poduzetničkom infrastrukturom
 • Razvoj poslovnog okruženja i promocija poduzetništva u gradu Zenica i šire
 • Podrška malim i srednjim preduzećima u podizanju njihove konkurentnosti
 • Razvoj tržišta poslovnih usluga i tržišta radne snage
 • Upravljanje instrumentima poduzetničke infrastrukture: poslovne zone, poslovni inkubator, tehnološki park sa inovativnim razvojnim centrima
 • Kreiranje povoljnih uslova za domaća i inostrana ulaganja u privredu
 • Kreiranje pozitivnog imidža Zenice
Stvaranje uslova za razvoj dinamične, savremene i raznovrsne privrede u gradu Zenica kroz razvoj poduzetništva, malih i srednjih preduzeća objedinjavanjem i usmjeravanjem materijalnih, ljudskih i finansijskih resursa, uvažavajući principe rodne ravnopravnosti i zaštite životne okoline.

Područja djelovanja

 • Privreda (ekonomski razvoj)
 • Ljudski resursi – dopunsko obrazovanje
 • Ekologija – održivi razvoj i energetska/energijska efikasnost
 • Ruralni razvoj
 • Turizam i njegovanje tradicijsko – historijskog naslijeđa

Get Widget