ENVIRONMENT PARK S.P.A.

MarchioEP300

Enviroment park Torino je tehnološki park osnovan na inicijativu regije Pijemonte, grada Torina i Evropske Unije. Glavne aktivnosti Enviroment parka iz Torina su vezane za okoliš, tehnologiju i razvoj. Ovo je prvi tehnološki park u Evropi posvećen tehnologijama zaštite okoliša.
Prvi cilj Parka je promocija razvoja primjenjenih istraživanja uz primjenu ekoloških načela o prozvodnji i potrošnji kroz podršku tehnološkim inovacijama.
Zadatak Parka je da olakša suradnju između malih i srednjih preduzeća sa naučnim i obrazovnim institucijama (Univerzitet u Torinu, Instituti) i predstavlja idealno rješenje za razvoj tehnolških inovacija i naučna istraživanja.

 

www.envipark.com


Get Widget