USAID

USAID1

USAID

USAID (United States Agency for International Development) je američka državna agencija osnovana 1961. godine s ciljem pružanja ekonomske, razvojne i humanitarne pomoći u skladu s vanjskom politikom SAD-a, a s ciljem pružanja pomoći ljudima koji se bore za bolji život, oporavljaju od prirodnih ili ljudskih katastrofa ili samo žele živjeti u slobodnoj i demokratskoj državi.

Američka Vlada putem agencije USAID u Bosni i Hercegovini pomaže i podstiče razvoj ekonomije, izgradnju efikasne i transparantne državne uprave, izgradnju civilnog društva i izgradnju tolerantne multietničke države.
Cilj je da Bosna i Hercegovina postane stabilna država, bliska euroatlantskim integracijama. Postizanje ovog cilja je moguće kroz uspostavljanje funkcionalnih državnih institucija, uključivanje manjinskih grupa u političke procese u skladu a Evropskim konvencijama o ljudskim pravima, rast BNP, povećanje konkurentnosti i jasnu strategiju za pristup Evropskoj uniji.
Agencija USAID je fokusirana na podstrek ekonomskog rasta i izgradnju konkuretne, tržišno orjentisane ekonomije, koja pruža bolje mogućnosti za sve građane Bosne i Hercegovine.

 

www.usaid.gov


Get Widget