European Union

Eu

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je uspostavljena 10.07.1996. godine, tada kao Delegacija Evropske komisije. Po stupanju na snagu Lisabonskog ugovora 1.12.2009. godine, promijenila je naziv u Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Delegacija EU obavlja funkcije koje su joj povjerene osnivačkim aktima, a koje podrazumijevaju zastupanje interesa Evropske unije koji su utjelovljeni zajedničkim politikama EU kao što su zajednička vanjska i bezbjedonosna politika ili zajedničke politike u oblastima trgovanja, poljoprivrede, ribolova, zaštite životne okoline, prijevoza i zdravstvene zaštite.

Delegacija djeluje u skladu odgovara visokom predstavniku Evropske unije za vanjske poslove i bezbjedonosnu politiku. Delegacija također ima ključnu ulogu u realizovanju značajne vanjske finansijske pomoći EU.

Specijalni predstavnik Evropske unije je jedan od temelja zastupljenosti Evropske unije u Bosni i Hercegovini koji osigurava koordinisan i koherentan EU pristup izgradnji samoodrživog mira i stabilnosti pomažući zemlji da pređe sa provođenja mira na evropske integracije.

 

Evropska unija je krajem septembra 2010. godine, dodijelila grant Agenciji ZEDA za implementaciju projekta </MENTOR> (Modern Economy through New Technology – Oriented Research). Ukupna vrijednost projekta je iznosila 499.998,00  €, od čega EU finansira 80% projekta, a preostali dio su finansirali Agencija ZEDA i REZ agencija zajedno sa federalnom Vladom i Vladom ZE-DO kantona.

 

www.delbih.ec.europa.eu


Get Widget