P8250003

POTPISAN UGOVOR S IZVOĐAČEM GRAĐEVINSKIH RADOVA PROJEKTA „MENTOR 2“

Agencija ZEDA, Grad Zenica i Univerzitet u Zenici, partneri i sufinansijeri u implementaciji projekta “MENTOR 2” (Modern Economy through New Technology-Oriented Research, phase II), kojeg finansira Evropska unija, u okviru programa podrške lokalnom ekonomskom razvoju u BiH, ovim putem žele da Vas obavijeste o potpisivanju Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova Rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta Centar savremenih tehnologija-CST za potrebe Agencije za ekonomski razvoj ZEDA d.o.o. kao i sa preduzećem koje će vršiti nadzor ovih radova.
Nakon objavljivanja tendera putem Portala javnih nabavki, standardnu tendersku dokumentaciju s Portala je preuzelo četrnaest preduzeća, od kojih su dva preduzeća i dostavila tendersku dokumentaciju.

 

Nakon provedene propisane procedure, Komisija je odabrala Uniprojekt komerc inžinjering d.o.o. Zenica za izvođača građevinskih radova koji obuhvataju:

1. Adaptaciju prostora laboratorije koja će biti smještena u Aneksu B zgrade Centra savremenih tehnologija.

2. Adaptaciju kompletnog drugog sprata Aneksa A iste zgrade koji će se prilagoditi potrebama i namjenama budućeg Impulsnog Kreativnog Centra.

3. Adaptaciju ulaza i stepenšta unutar zgrade CST-a

Ugovor je potpisan 25. 08. 2015. godine u 11 sati, u prostorijama Agencije ZEDA, a potpisivanju Ugovora su prisustvovali: dir. Mira Husremović – izvođač radova „Uniprojekt komerc inžinjering“ d.o.o. Zenica, dir. Vedina Babahmetović – Preduzeće za projektovanje, opremanje i inžinjering – „Entasis d.o.o.“ – (nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na objektu zgrade CSTa) i dir. Muhsin Ibrahimagić, Agencija ZEDA, implementator Projekta.
Ukupna vrijednost Projekta je 664.616,77 EUR-a, od čega je Evropska unija osigurala 499.778,57 EUR-a ili 75,19 % dok će preostali dio finansirati Agencija ZEDA, Grad Zenica i Univerzitet u Zenici kao partneri u projektu. Vrijeme implementacije projekta je 30 mjeseci.
Projektom MENTOR 2 predviđena je uspostava ispitne laboratorije za proizvode građevinske stolarije i provjeru njihove usklađenosti sa zahtjevima EU, odnosno BiH standarda, čime će se direktno uticati na povećanje konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem i na tržištu EU, i šire.
Više informacija o projektu I ovom događaju možete dobiti u Agenciji ZEDA, tel: 032 445 830, kontakt osoba je Senad Pašalić, menadžer projekta.

 

Link


Get Widget