Een1

POZIV BH.KOMPANIJAMA ZA SARADNJU

Klijent koji distribuira materijal u Švicarskoj traži dobavljače ormarića za kupaonice:

- ormarići za kupaonice izrađeni od obložene čelične ploče dimenzija 70 x 45,6 cm i 61 x 12 cm
- količine 500-1000 jedinica godišnje ”

 

Detaljnije na fotografiji

ERHSGE

 

Za više detalja kontaktirajte:

Alexandra Musy
Program Manager Enterprise Europe Network
amusy@s-ge.com
www.linkedin.com/in/alexandra-musy
www.swisseen.ch/en/
Direct +41 21 545 94 93


Get Widget