Jduhuihj

Poziv za poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u periodu od 29. septembra do 01. oktobra 2016. godine u Istanbulu održati 13. međunarodni specijalizovani sajam željeza i čelika, tehnologija lijevanja, opreme i proizvoda – ANKIROS 2016, 12. međunarodni specijalizovani sajam tehnologija obojenih metala, opreme i proizvoda- ANNOFER 2016 i 7. specijalizovani sajam lijevanih proizvoda – TURKCAST 2016.

U okviru ovih sajmova od 27. do 30. septembra 2016. godine će se održati “Buyer Mission Program”. Planirano je da se u okviru Programa održi brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) pomenutog programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Poznavanje jednog od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski) je obavezno. Također, učesnici trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresirani za učešće u ovom programu potrebno je da popunjen aplikacioni formular (u prilogu) dostave Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do 09. septembra 2016. godine na broj faksa: 033/ 208 562 ili putem e-maila:saraybosna@ekonomi.gov.tr i kopiju na na broj faksa: 033/ 566 188 ili e- mail muris.pozderac@komorabih.ba, nakon čega će iz turskog ureda biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u Programu.

Više informacija o sajmu na web stranici www.ankiros.com

Aplikacioni formular

 

 

Izvor: http://komorabih.ba/


Get Widget