US Grant Opportunities

Program kulturnih grantova

Cilj Programa kulturnih grantova Ambasade SAD je podrška programima koji dijele bogatstvo i raznolikost američke kulture sa bosanskom javnošću, te promiču međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Grantovi se obično kreću između 1.000 i 15.000 dolara, a dodjeljuju se neprofitnim organizacijama i ustanovama za umjetničke i kulturne predstave, gostujuće govornike/reditelje/izvođače, prava na američka djela, izložbe, radionice, itd., koji unapređuju ciljeve programa. Prijedlozi projekata se primaju stalno, a potrebno je da budu dostavljeni 3-6 mjeseci prije planiranog događaja ili aktivnosti.

 

Što tražimo?

Programska komponenta koja pomaže u izgradnji i poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i SAD-a i/ili uvodi novi element američke kulture u Bosnu i Hercegovinu.
Projekat sa jakim umjetničkim zaslugama.
Odgojna komponenta, kao što je radionica ili majstorska klasa od strane gostujućeg umjetnika.
Projekti koji imaju korist za široku grupu ljudi ili imaju plan za prošire rezultate u javnosti.

 
Vaš će se prijedlog vrednovati i po sljedećem:

usklađenost sa smjernicama prijedloga i uključivanje obaveznih komponenti,
konkretan i logičan budžet, i
kapacitet aplikanta za implementaciju projekta.

 
Više informacija na link: https://ba.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/cultural-grants-program/


Get Widget