Biznis Inkubator Zenica

Inkubator
Biznis inkubator Zenica
Biznis inkubator predstavlja «dom» za uzgajanje novih preduzeća koji svim potencijalnim poduzetnicima čiji poslovni plan obećava realne mogućnosti razvoja, obezbjeđuje povoljne uslove rada, početne prostorije, administrativnu poslovnu podršku, savjetovanje i drugu pomoć, kako bi u 3-4 godine razvili preduzeće, sposobno da pod tržišnim uslovima uspješno radi. Dakle, to su sistemi kojima je svrha uspostavljanje poslovne infrastrukture koja služi privrednim subjektima da u što kraćem vremenu postanu tržišno aktivni, te profitabilni. Osnovne informacije o Biznis inkubatoru Zenica

Pokretanje Biznis inkubatora u Zenici jedan je od prioritetnih projekata u Strategiji razvoja poduzetništva i MSP-a i predstavlja jedan od prvih koraka njene implementacije.

U okviru projekta “Poslovna zona Zenica 1“, koji je pokrenut s ciljem stvaranja prostornih i drugih preduvjeta za brži razvoj postojećih i otvaranje novih malih i srednjih preduzeća i poticanje poduzetničkih aktivnosti, grad Zenica je osnovao Biznis inkubator kao institucionalni oblik podrške ostvarenju i razvoju poduzetničke ideje.

Upravljanje Biznis inkubatorom Grad Zenica je povjerio Agenciji za ekonomski razvoj ZEDA. Formiranjem Biznis inkubatora u Zenici želja nam je, našim građanima stvoriti optimalne uvjete za realiziranje poslovne ideje i njihov poslovni poduhvat svesrdno podržati, ponajprije u početnoj fazi kada je i najpotrebnije. Biznis inkubator Zenica nudi kombinaciju usluga, a sve one omogućavaju brz i uspješan poslovni razvoj. To je set infrastrukturnih i kompetitivnih prednosti koje sve idu u prilog preduzetniku. Naš osnovni cilj je da se u Zenici pobudi poduzetničko razmišljanje, razvija poslovna kultura, pospješuje samozapošljavanje i nastanak novih preduzeća.

Makro lokacija
Biznis inkubator nalazi se u Poslovnoj zoni Zenica 1 koja je smještena na napuštenom prostoru “Željezare Zenica” južno – jugozapadno od granica “ArcelorMitall” i sjeverno od centra grada. Prilaz objektima je lokalnim asfaltnim saobraćajnicama koje se nalaze unutar Poslovne zone Zenica 1 i koje su preko gradske saobraćajnice povezane sa magistralnim putem Sarajevo – Zenica – Bosanski Brod, a na isti način i sa budućim istoimenim autoputem. Ispred objekata obezbjeđen je i solidan parking prostor za teretna i putnička vozila.

map-zona

Mikro lokacija
Biznis inkubator je smješten u tri postojeća objekta unutar Poslovne zone Zenica 1 i to:

• Objekat A: 970 m2 – 8 poslovnih prostora
• Objekat B: 2000 m2 – 17 poslovnih prostora
• Objekat C: 185 m2 – 2 poslovna prostora

Objekti su adaptrani u 25 radioničkih prostora površine od 26 m2 do 300 m2 i 2 kancelarijska prostora. Lokacija ovih objekata je na pješačkoj distanci od centra grada i ima dobru saobraćajnu povezanost. objekti su opremljeni infrastrukturom (instalacije vode, kanalizacije, tehnolođke vode, elektro i PTT).
map-biz

Pogodnosti lokacije
• Na pješačkoj distanci od centra grada
• Dobra saobraćajna povezanost (GGM)
• Opremljenost infrastrukturom (instalacije vode, kanalizacije, elektro i PTT)
• Mogućnost brzog aktiviranja uz minimalna ulaganja
• Povoljno poslovno okruženje (unutar Poslovne zone i u neposrednoj blizini ArcelorMittal-a)
• Mogućnost nastavka poslovanja u Poslovnoj zoni i nakon isteka perioda inkubacije

Statistički podaci iz Nacionalne asocijacije za biznis inkubaciju u USA pokazuju da samo 20% novoosnovanih biznisa uspijeva. Međutim, sudbina biznisa koji su svoje prve poslovne korake napravili u poslovnim inkubatorima je znatno drugačija. Naime, po podacima iste asocijacije 80% takvih biznisa uspijeva.

Započinjući biznis u Biznis inkubatoru Zenica imat ćete:
• Niže troškove poslovanja
• Manji rizik
• Dobre šanse za preživljavanje i rast u prvim godinama poslovanja
• Pogodnosti lokacije

Usluge za inkubirce
• Identifikacija poslovnih mogućnosti i procjena poslovnih ideja (biznis planiranje)
• Stalna podrška poduzetnicima putem poslovnog savjetovanja i zajedničko rješavanje problema
• Uvezivanje sa finansijskim institucijama
• Zajednička upotreba kancelarijskih uređaja (fotokopir, telefax i sl.)
• Zajednički organizirane neophodne logističke usluge (čišćenje, osiguranje i sl.)
• Zajednička sala za sastanke i seminare
• Korištenje audio-vizuelne opreme
• Prevođenje i pomoć iz domena poslovnog engleskog jezika
• Promocija za svakog od korisnika koju će raditi agencija prilikom promovisanja inkubatora
• Predstavljanje korisnika i njihovih proizvoda i usluga na web stranici agencije
• Informacije o sajmovima na lokalnom i internacionalnom nivou
• Informacije o dostupnim fondovima namijenjenim za podršku MSP sektoru

 


Get Widget