Lind

LIND - Laboratorija za ispitivanje sigurnosti proizvoda.

Agencija ZEDA je 2010. godine dobila grant sredstva Evropske Unije,  za provođenje projekta MENTOR (Modern Economy through New Technology – Oriented Research). Najvažniji zadatak je bio osnivanje labaratorije za ispitivanje namještaja i drveta, te njena akreditacija za rad u skladu sa Evropskim standardima iz te oblasti.

labos1Delegacije Evropske Unije u BiH za ovaj Projekat dodijelila je sredstva u iznosu od 499.998,00 EUR, a sufinansijeri projekta su bili: Agencija ZEDA, REZ agencija, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH I Vlada ZE-DO kantona.

Pored ovih sredstava Grad Zenica uložio je 1 milion KM u adaptaciju objekta Technopark-a u kojem je smještena laboratorija LIND.

Laboratorija LIND je zvanično otvorena u novembru 2012. godine, a tokom 2013. godine su provedene aktivnosti na akreditaciji laboratorije kod BATA instituta (Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine). Od oktobra 2013. godine LIND je zvanično aktreditovana laboratorija.

U okviru projektom definisanih aktivnosti, izvršena ja adaptacija prostora za potrebe laboratorije u prizemlju objekta TechnoPark, u smislu opremanja kancelarija namještajem i računarskom opremom, rekonstrukcije razvoda električne enrgije, razvoda komprimiranog zraka, postavljanja patosa od epoksida, klimatizacije, i sl.

Takođe je završena nabavka, instaliranje i puštanje u probni rad najsavremenijih mašina i opreme za laboratoriju kao i osnovna obuka osoblja laboratorije. Mašine i oprema su nabavljeni od dobavljača iz Njemačke – firma “Hegewald&Peschke GmbH“. Proces instaliranja i puštanja u probni rad laboratorijskih mašina je pratila i kontrolisala konsultantska firma “Holz Consulting Kaupert GmbH“ iz Njemačke. Pored tehničkog osposobljavanja, urađeno je i neophodno stručno osposobljavanje osoblja laboratorije.

labos2Osoblje laboratorije je završilo sa kompletiranjem neophodne dokumentacije sistema kvaliteta prema zahtjevima standarda EN ISO/ IEC 17025 i evropskih normi/standarda koje definišu metode ispitivanja proizvoda (stolova, stolica, ormara, komoda, ladičara, it.). Obavezni smo da proces akreditacije prema standardu za laboratorije EN ISO/IEC 17025 pokrenemo i realizujemo kod nadležnog Instituta za akreditiranje BiH (BATA), koji je potpisnik bilateralnog sporazuma Evropske Akreditacije (BLA/MLA EA).

Laboratorija za ispitivanje sigurnosti proizvoda (LIND) u Zenici je prva akreditovana laboratorija ove namjene u BiH po normativima Evropske unije.

Nabavljene mašine i oprema omogućavaju izvođenje ispitivanja i akreditiranje prema 35 standarda/normi. Nakon detaljne analize, odlučeno je da proces akreditacije pokrenemo, u prvoj fazi, prema osam (8) specifičnih normi/standarda za različite vrste statičkih, dinamičkih i funkcionalnih ispitivanja proizvoda.


Get Widget