TechnoPark Zenica

USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ

techno1Svjetska iskustva pokazuju da su najuspješniji Tehno-parkovi (naučni park, naučnotehnološki, tehnološki park, istraživački park, tehnopolis ili tehnopol …) nešto daleko više od institucija  kojima se vrši transfer znanja i novih tehnologija. To je najdirektniji način da se stvori sistemska podrška privrednom razvoju sredine i to direktnom intervencijom-podrškom privrednim subjektima.

Za postizanje ovih ciljeva, TP stimuliše i upravlja protokom znanja i tehnologija između univerziteta, I&R institucija, MSP/kompanija i tržišta; on olakšava kreiranje i rast na inovacijama zasnovanih kompanija kroz inkubacione i spin-off procese i obezbjeđuje uslužne servisne usluge u cilju povećanja dodane vrijednosti zajedno sa uslugama visokokvalitetnog ambijenta i opreme u TP.

Generalni cilj osnivanja TechnoParka Zenica

Stvoriti jedinstven sistem koji čine: stručnjaci, privredna društva i infrastruktura, čije će usluge biti fokusirane na razvoj novih privrednih aktivnosti zasnovanih na primjeni savremenih tehnologija i inovativnih rješenja.

Preduvjeti za osnivanje

   • Okruženje u kojem postoji kritična masa znanja novih tehnologija – dovoljni stručni potencijali.
   • Resursi za razvoj poslovnih aktivnosti baziranih na novim tehnologijama.
   • Adekvatno opremljen prostor.
   • Infrastruktura pogodna za razvoj poslovnih aktivnosti baziranih na novim tehnologijama (telekomunikacije, energija,..itd.).
   • Interes tržišta za proizvodima i uslugama TPZ-a.
   • Izražen interes poduzetnika, stručnjaka i šire društvene zajednice.

Specifični ciljevi koji se žele postići djelovanjem TPZ-a

   • Razvijene nove poslovne aktivnosti temeljene na novim tehnologijama.
   • Podsticaj inovatorstvu i pomoć u komercijalizaciji inovatorskih rješenja.
   • Postignut određeni stepen komercijalizacije znanja koncentriranog na Univerzitetu Zenica (UNZE) i drugim obrazovnim ustanovama.
   • Podignut kvalitet obrazovanja na UNZE povratnim djelovanjem komercijalizacije znanja.
   • Prestrukturirano poslovno okruženja kantona/regije.
   • Kontinuirani doprinos privrednom razvoju općine Zenica i kantona/regije.
   • Otvorena nova radna mjesta.
   • Tržištu ponuđeni inkubacijski programi  temeljeni na novim tehnologijama.

Koncept razvoja poslovnih aktivnosti unutar TPZ-a

TPZ će u saradnji sa obrazovnim ustanovama razvijati inkubacijske programe (biznis ideje) koje će nakon svih potrebnih analiza tržišta i izrade studije ekonomske opravdanosti, ponuditi poduzetnicima.

Poduzetnik može otkupiti neki od ponuđenih programa i realizovati ga u Biznis inkubatoru u Zenici.

Kompanija koja uspješno posluje i želi da poboljša  vlastiti proizvod ili unaprijedi tehnologiju izrade, može koristeći stručnjake i infrastrukturu TPZ-a, razvijati vlastitu ideju a potom je realizovati u svojim proizvodnim pogonima.

Za realizaciju ponuđene poslovne ideje poduzetnik može osnovati preduzeće u suvlasništvu sa vlasnikom ideje i realizovati je u nutar TPZ-a ili Inkubatora kroz inkubacijske programe.

TPZ će konstantno razvijati marketinšku promociju inkubacijskih programa.

TPZ će tražiti sistem finansiranja realizacije inkubacijskih programa povezivanjem s finansijskim institucijama i potencijalnim investitorima.

TPZ će razviti sistemsku podršku inovatorima.

Područja djelovanja

Istraživanje i razvoj:

- istraživačke aktivnosti (uključenjem fakulteta i instituta u istraživanja u kojima su oni primarni nosioci tih aktivnosti)

- razvoj i tržišna realizacija inovacija (bez obzira da li autor inovacije boravi u TPZ-u ili ne)

- transfer tehnologija

Usluge:

- tehnička pomoć

- usluge poslovnog razvoja

- povezivanje tržišta

Tržište – korisnici usluga

Poduzetnici, razvijena–izrasla privredna društva i kompanije koje žele unaprijediti proizvodnju, obrazovne institucije, …

Općine i ministarstva koja implementiraju strateške razvojne projekte.

 


Get Widget