STRATEŠKI DOKUMENTI  • STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ZENICA 2012-2022

Strategija integriranog razvoja općine Zenica 2012–2022. godine je ključni strateško-planski dokument Općine Zenica koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu, ekonomsku, ekološku kao i prostornu sferu.

PDF  • The Municipality of Zenica Local economic development strategy 2012 – 2022
Integrated development strategy of the Municipality of Zenica 2012–2022. is a key strategic planning document of the Municipality of Zenica aimed at fostering future community growth and development. This Development Strategy includes social, economic, environment and spatial aspects.

PDF  • SEAP – Akcioni plan energetski održivog razvoja Općine Zenica
Zenica je jedna od bosanskohercegovačkih općina koja je pristupila Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors), čime se obavezala da će pristupiti izradi i provedbi Akcionog plana energetski održivog razvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

PDF  • Strateški plan ruralnog razvoja 2012-2016
Cilj izrade ovog dokumenta je kompleksna socio-ekonomska analiza situacije na teritoriju ove općine, nakon sedimentacije istorijskih, socijalnih i institucionalnih faktora, te sveobuhvatne SWOT analize pojedinih privrednih sektora i oblasti,

PDF  • Plan upravljanja otpadom
Plan upravljanja otpadom za općinu Zenica definiše aktivnosti na uspostavi sistema upravljanja otpadom za period od 6 godina (2011.-2016.), jer se smatra da je 6 godina dovoljan vremenski period da se ispune određeni ciljevi kao i da se izvođenje mjera i ispunjenje cilja može bez većih problema pratiti u praksi.

PDF  • LEAP – Lokalni ekološki akcioni plan za općinu Zenica

PDF  • Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2014-2018. godine

Strategija uvodi principe modernog, transparentnog i sljedivog upravljanja sektorom. Njome je jasno definisan budžet i set mjera agrarne politike čime se šalje jasna poruku svim proizvođačima šta i koju vrstu podrške mogu očekivati u narednom petogodišnjem periodu. Integralni dio ove Strategije je i plan nadgledanja i ocjene učinaka, sa jasno definisanim budžetom i organizacijskom strukturom.

PDF


Get Widget