Strateški i ostali planski dokumenti • STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE ZENICA 2012-2022

   

Općenito o publikaciji:

Strategija integriranog razvoja općine Zenica 2012–2022. godine je ključni strateško-planski dokument Općine Zenica koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice. Strategija razvoja obuhvata društvenu, ekonomsku, ekološku kao i prostornu sferu.

Pogledaj PDF • The Municipality of Zenica Local economic development strategy
  2012 – 2022
In general:

Integrated development strategy of the Municipality of Zenica 2012–2022. is a key strategic planning document of the Municipality of Zenica aimed at fostering future community growth and development. This Development Strategy includes social, economic, environment and spatial aspects.

Pogledaj PDF • SEAP – Akcioni plan energetski održivog razvoja Općine Zenica
Općenito o publikaciji:

Zenica je jedna od bosanskohercegovačkih općina koja je pristupila Sporazumu gradonačelnika (Covenant of Mayors), čime se obavezala da će pristupiti izradi i provedbi Akcionog plana energetski održivog razvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

Pogledaj PDF • Strateški plan ruralnog razvoja 2012-2016
Općenito o publikaciji:

Cilj izrade ovog dokumenta je kompleksna socio-ekonomska analiza situacije na teritoriju ove općine, nakon sedimentacije istorijskih, socijalnih i institucionalnih faktora, te sveobuhvatne SWOT analize pojedinih privrednih sektora i oblasti,

Pogledaj PDF • Plan upravljanja otpadom
Općenito o publikaciji:

Plan upravljanja otpadom za općinu Zenica definiše aktivnosti na uspostavi sistema upravljanja otpadom za period od 6 godina (2011.-2016.), jer se smatra da je 6 godina dovoljan vremenski period da se ispune određeni ciljevi kao i da se izvođenje mjera i ispunjenje cilja može bez većih problema pratiti u praksi.

Pogledaj PDF • LEAP – Lokalni ekološki akcioni plan za općinu Zenica
Općenito o publikaciji:

 

Pogledaj PDF • Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2014-2018. godine

   

Općenito o publikaciji:

Strategija uvodi principe modernog, transparentnog i sljedivog upravljanja sektorom. Njome je jasno definisan budžet i set mjera agrarne politike čime se šalje jasna poruku svim proizvođačima šta i koju vrstu podrške mogu očekivati u narednom petogodišnjem periodu. Na ovaj način jasnim strateškim planom i višegodišnjim budžetiranjem se smanjuje mogućnost uticaja „dnevne“ politike na razvoj sektora i obezbjeđuje stabilnost poslovanja, što je osnovni preduslov modernizacije sektora. Osim toga, integralni dio ove Strategije je i plan nadgledanja i ocjene učinaka, sa jasno definisanim budžetom i organizacijskom strukturom.
„Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora FBiH za period 2014.-2018.“ dokument je čiju izradu je finansiralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu Ministarstvo) i povjerilo Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu iz Sarajeva.

Pogledaj PDF


Get Widget