46064045 387096491862868 7371878203247296512 N

UDRUŽENJE ZA POMOĆ DJECI I OMLADINI SA POSEBNIM POTREBAMA “TRAČAK NADE” – RAČUNAJTE NA NAS!!!

46082784_729169900793522_9038684143864512512_n

Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Tračak nade” je NVO regionalnog karaktera koja organizovano radi na rješavanju problema osoba s posebnim potrebama i njihovih porodica, kako kroz zakonske regulative, tako i u svim bitnim oblastima života. Udruženje je osnovano osam godina, trenutno broji 67 korisnika različitog stepena ometenosti, od lake, umjerene do teže i teške kategorije.

-„Udruženje pruža usluge na nivou socijalne i pravne zaštite, edukacije i rehabilitacije te mentalnog zdravlja djece i osoba sa invaliditetom i članova njihove uže porodice kroz koje se jača cijela porodica kao grupa te se članovi porodice kroz različite aktivnosti povezuju sa lokalnom zajednicom. Besplatne usluge, otvorenost za sve bez diskriminacije, raznovrsnost usluga, rad na terenu, u kući porodice omogućava podršku kakvu ove porodice trebaju i zaslužuju, a koje im društvo i postojeće uređenje ne pruža mada je to dužno po svim zakonima i konvencijama. Pomažući cijeloj porodici i jačajući psihičko stanje roditelja, podstičemo samopouzdanje i motivaciju. Direktno pomažemo djetetu/osobi s poteškoćama u razvoju da raste u „zdravoj“ okolini, bez dodatnih frustracija“ – rekla je Jelena Vilotić, izvršna direktorica Udruženja .
Ključne vrijednosti koje zastupaju su:
Timski rad, tolerancija, otvorenost za nova iskustva i znanja, transparentnost, partnerstvo te nediskriminacija po bilo kojem osnovu.
-„Treba napomenuti da su ciljevi Programa: 1. Razvijanje psiho-motornih, intelektualnih, socio-emocionalnih i govorno-jezičkih vještina kod OSI, 2. Sticanje novih znanja i radnih navika OSI, 3. Socijalizacija OSI 4. Jačanje samopuzdanja OSI, 5. Razvijanje kreativnosti OSI 6. Razvoj vještiana brige o sebi OSI, 7. Psihološko osnaživanje porodice 8. Razmjena stručnog mišljenja i iskustava radi unapređivanja rada sa korisnicima, 9. Poboljšanje rada stručnog osoblja, 10. Dobijanje različitih vidova podrške od strane relevantnih institucija u lokalnoj zajednici i šire“- rekla je gđa. Vilotić.

46091629_332108637577690_8470971608582848512_n
Radove koje članovi Udruženja prave možete pogledati na Facebook stranici  ServisCentar Tračak Nade Foča →

-„Pored različitih vrsta radionica koje organizuje stručni tim koji se sastoji od defektologa, logopeda i psihologa poseban akcenat stavljamo na kreativne radionice. Osim toga što imaju terapijske efekte, u smislu relaksacije i kanalisanja negativnih emocija, radove koje izrađujemo na kreativnim radionicama prodajemo“ – kazala je gđa. Vilotić.

 

 


Get Widget