Uslovi pristupa

Ukoliko započinjete posao, imate ideju, biznis plan i želju da se razvijate i napredujete, mi ćemo vam pomoći. Biznis inkubator Zenica u Poslovnoj zoni Zenica I savršeno je mjesto za početnike.

Dakle, Vaš ulazak u inkubator je moguć:

• ukoliko imate poslovnu ideju

• ukoliko već imate preduzeće koje je nedavno registrovano

• ukoliko imate projekat kojeg želite pokrenuti unutar preduzeća

• ukoliko smatramo da imate potencijal koji će biti profitabilan

Opšti kriteriji za izbor korisnika Inkubatora su:

• posjedovanje kvalitetnog biznis plana,

• djelatnost kojom se kandidat pretežno bavi ili ima namjeru da se bavi (prednost će imati inovativne, proizvodne i deficitarne djelatnosti),

• planirani broj zaposlenih (prednost će imati oni sa većim potencijalom kreiranja radnih mjesta,

• početni kapital za obavljanje djelatnosti (u opremi i slično),

• mogućnost dobijanja finansijske podrške za predviđenu djelatnost,

• ispitano tržište za plasman vlastitih proizvoda i usluga,

• mogućnost izvoza proizvoda i usluga,

• perspektiva proširenja poslovanja,

• sposobnost poduzetničkog tima.

Vrijeme korištenja Inkubatora je ograničeno na 48 mjeseci za proizvodne djelatnosti i 36 mjeseci za uslužne djelatnosti računajući od dana potpisa ugovora o korištenju Inkubatora. Poslovni prostori (Radionički i kancelarijski) u Inkubatoru će se ustupati poduzetnicima po stimulativnim cijenama.

Poslovni prostori u BIZ-u se ustupa poduzetnicima po stimulativnim, subvencioniranim cijenama:

Proizvodne djelatnosti

• 1,00 KM/m2 za zakupljeni prostor za prvih 12 mjeseci boravka

1,50 KM/m2 za zakupljeni prostor od 13. do 24. mjeseca boravka

• 2,00 KM/m2 za zakupljeni prostor od 25. do 36. mjeseci boravka

• 3,00 KM/m2 za zakupljeni prostor od 37. do 48. mjeseci boravka

• 4,00 KM/m2 za zakupljeni prostor od 49. do 60. mjeseci boravka

 

Uslužne djelatnosti

• 1,00 KM/m2 za zakupljeni prostor za prvih 12 mjeseci boravka

• 2,00 KM/m2 za zakupljeni prostor od 13. do 24. mjeseca boravka

• 3,00 KM/m2 za zakupljeni prostor od 25. do 36. mjeseci boravka

• 4,00 KM/m2 za zakupljeni prostor od 37. do 48. mjeseci boravka

Zakup se plaća mjesečno, do petog u mjesecu za predhodni mjesec. U navedene cijene nije uključen porez niti druga eventualna davanja po osnovu iznajmljivanja prostora.


Get Widget