DSC 0362 800x450

USPJEŠNO REALIZOVANA EDUKACIJA OSOBLJA LABORATORIJE LIND U LABORATORIJI EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA

U razdoblju od 24. do 26. oktobra 2016. godine osoblje laboratorije LIND je uspješno završilo trodnevnu obuku u laboratoriji Euroinspekt – drvokontrola u Slavonskom Brodu, u oblasti ispitivanja proizvoda građevinske stolarije. Osnovne djelatnosti laboratorije EUROINSPEKT su ispitivanja namještaja, građevinskih proizvoda i elemenata te potvrđivanje kontrole kvalitete. Laboratorija Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.  je akreditovana kao ispitno, nadzorno i certifikacijsko tijelo, kao kompetentna i specijalizovana razvojno ispitna institucija u području drvne industrije, šumarstva i građevinarstva.

Od 2009. godine, a na temelju Partnerskog ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji potpisanog između ift Rosenheima i Euroinspekta – drvokontrole Zagreb osnovano je predstavništvo ift Rosenheim Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu. Institut ift Rosenheim GmbH, Njemačka je prijavljeno europsko, ispitno,nadzorno i certifikacijsko tijelo s međunarodnom akreditacijom prema DIN EN ISO/IEC 17025, ovlašteno za postavljanje pravila za definisanje i osiguranje kvalitete. Osnovne djelatnosti instituta ift Rosenheim su laboratorijska ispitivanja građevinskih proizvoda i elemenata te potvrđivanje kontrole kvalitete.

Do sada su u laboratoriji LIND vršena mehanička ispitivanja namještaja i opreme za dječija igrališta, a aktivnostima u okviru projekta MENTOR 2 na rekonstrukciji laboratorije i nabavkama mašina i opreme za laboratorijska ispitivanja, usluge laboratorije LIND proširuju se na ispitivanje građevinske stolarije i fasadnih elemenata.

Svrha ove obuke bila je osposobiti i educirati osoblje laboratorije LINDa da koristi najmoderniju opremu za ispitivanje građevinske stolarije u skladu sa zahtjevima EU/BIH standarda za ispitivanje građevinske stolarije.

Prema planu projekta, naša obaveza prema Institutu BATA bila je organizovati obuku kod akreditovanih institucija/laboratorija ili pojedinaca koje već imaju iskustvo u ovoj oblasti, a laboratorija Euroinspekt – drvokontrola u Slavonskom Brodu zadovoljila je potrebne kriterije. Inače, ova obuka je samo prvi dio  programa edukacije osoblja LIND-a, čiji je cilj što kvalitetnija priprema našeg osoblja za buduća ispitivanja i usluge domaćim proizvođačima građevinske stolarije.

Samo, kvalitetno obučeno i stručno osoblje laboratorije, omogućit će u budućnosti pružanje usluga ispitivanja gotovih proizvoda, a što je jedan od preduslova za domaća MSP iz ovog sektora, u procesu usklađivanja njihovih proizvoda sa propisanim EU/BiH standardima.

Projektom MENTOR 2 predviđena je uspostava ispitne laboratorije za proizvode građevinske stolarije i provjeru njihove usklađenosti za zahtjevima EU, odnosno BiH standarda, čime će se direktno uticati  na povećanje  konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem i na tržištu EU i šire.

 

Više informacija o projektu i ovoj aktivnosti možete dobiti u Agenciji ZEDA, tel: 032 445 830, kontakt osoba je Senad Pašalić, menadžer projekta.

 

Dokument preuzmite klikom OVDJE


Get Widget