B 171204097

Usvojen Akcioni plan energetske efikasnosti: Ušteda energije i ispunjavanje EU direktiva

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Akcioni plan za energetsku efikasnost u BiH za period 2016 – 2018, čime je naša zemlja ispunila preuzetu obavezu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, kao značajan segment reformskog procesa u oblasti energetske efikasnosti.

Usvajanjem ovog akcionog plana, stekli su se uslovi da se zatvori spor koga je Energetska zajednica 2014. pokrenula protiv BiH zbog neispunjavanja preuzetih direktiva za energetsku efikasnost, a posebno zbog kašnjenja u donošenju Nacionalnog plana za obnovljive izvore energije.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ocijenio je veoma značajnim što je BiH prvi put dobila plan energetske efikasnosti, posebno zbog toga što će planiranim mjerama doći do uštede električne energije a time i smanjenja misije stakleničkih gasova.

U Akcioni plan su uključene nove mjere za povećanje energetske efikasnosti u oblastima proizvodnje električne i energije za grijanje i hlađenje, uključujući daljinsko grijanje, kao i nove mjere u oblasti prijenosa i distribucije električne energije i plina.

Također, provođenje mjera i programa energetske efikasnosti stvorit će uslove za nove investicije u ovoj oblasti, što će pomoći da se Bosna i Hercegovina bolje pozicionira na energetskoj karti Evrope.

Plan sadrži mjere i programe čija je realizacija u nadležnosti BiH i Brčko Distrikta, a sastavni dijelovi su Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2016. do 2018. godine i Izmjene i dopune Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srpskoj do 2018. godine u kojima su detaljno obrađene i planirane mjere i programi čija je realizacija u nadležnosti entiteta.

 

 

Izvor: www.klix.ba  Foto: www.klix.ba


Get Widget