VITA

Vita d.o.o. je privatna firma osnovana 2004g. sa sjedištem u Zenici, a osnovna djelatnost firme je konsalting, proizvodnja, prodaja i distribucija.
Firma Vita d.o.o zapošljava 5 radnika i više suradnika. Četiri od pet zaposlenih su VSS, od čega su dva inžinjeri mašinstva, na magistarskom studiju. Također su ovlašteni savjetnici za okoliš kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Vita d.o.o. obavlja djelatnosti specializovane na edukaciju o važnosti i implementaciji energetske efikasnosti i energije iz obnovljivih izvora, kao i procjenu djelovanja energetskog sektora na okolinu.

Kroz jedinstven konsultantski pristup, Vita d.o.o. svojim klijentima pruža inovativna rješenja kako bi se suočili sa izazovima savremenog poslovnog okruženja.

Vita d.o.o. kontinuirano postavlja više standarde za svaki budući projekat. Smatramo sebe odgovornim za pružanje visoko kvalitetnih usluga i najpouzdanijih rješenja za poslovanje.

Surađujemo sa WeBSEFFom, koji je akronim za Kreditnu liniju za održivu energiju za Zapadni Balkan (Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility).
Angažovani smo na projektu Evropske Komisije u BiH sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kao senior treneri.

Pružamo konsalting usluge u slijedećim oblastima:

• Poslovni konsalting – Nadalje pružamo stručnu podršku u pripremi projekata za finansiranje iz fondova EU i u njihovoj naknadnoj implementaciji.
• Zaštita okoliša – Integralna rješenja za kompleksna okolišna pitanja, kroz energetsku efikasnost.
• Održiva energija – Specijalizovani smo za konsalting iz oblasti održive energije, odnosno pružanje širokog spektra stručnih usluga u oblasti energetike.
• Održivo upravljanje prirodnim resursima, kao i okolišno prihvatljiv turizam.

VITA d.o.o. Zenica

Vlasnik/direktor: Davor Sušić

Biznis inkubator Zenica
prostor
Poslovna zona Zenica 1
Zmaja od Bosne bb

Tel/Fax: 032 200 150 / 032 200 150
Mob: 061 108 555 (davor) / 063 891 055 (Mensura)
Email: vita@bih.net.ba


Get Widget