IMG 8db31af9aa09dc395428a0d3e700f6bc V

ZEDA, BH SERVICE D.O.O., UNZE I BH. PRIVREDNICI NA STUDIJSKOJ POSJETI U ITALIJI

Agencija ZEDA je u saradnji sa firmom BH Service d.o.o. organizovala studijsku posjetu firmama BIESSE, HSD Mechatronic, WIRUTEX i CMT u Pesaro/Italija, za 31 predstavnika firmi iz oblasti drvoprerade i proizvodnje građevinske stolarije te predstavnike Mašinskog fakulteta UNZE.

Tokom posjete kompaniji BIESSE predstavnici firmi, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i UNZE imali su priliku upoznati se s najmodernijim CNC mašinama i obradnim centrima za obradu drveta te proizvodnju namještaja i stolarije koristeći savremene software posebno programirane za brzi servis i zamjenu rezervnih dijelova.

Također, tokom posjete talijanskim firmama HSD Mechatronic, WIRUTEX i CMT, delegacija iz BiH imala je priliku vidjeti proizvodne pogone za proizvodnju elektromotora za CNC mašine i alata za obradu drveta.

Ovom prilikom predstavnicima drvoprerađivača je pokazan princip inovativnosti u proizvodnji, a što je u skladu sa radnim paketom WP5 projekta FORESDA koji je i ovom prilikom promovisan drvoprerađivačima, a u kojem ZEDA ima status partnera od januara 2017. godine. (Više o projektu FORESDA možete pročitati klikom na link http://www.interreg-danube.eu/)

PODSJEĆAMO: Cilj projekta FORESDA jeste podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Sa predstavnicima kompanije BIESSE dogovoreni su daljnji koraci u smislu izgradnje BIEESSE edukativno-promotivnog centra u kampusu UNZE, a putem firme BH Service d.o.o. kao zastupnika firme BIESSE za Bosnu i Hercegovinu. Izgradnjom ovog centra predstavnici firmi iz oblasti drvoprerade iz Bosne i Hercegovine će imati priliku na jednom mjestu vidjeti najnovije CNC mašine za obradu drveta uz mogućnost organizovanja edukacija na savremenim CNC mašinama koristeći proizvodne software kako za studente tako i za zaposlene u drvopreradi.

 

 

 

 


Get Widget