20171121 154339

ZEDA NA SASTANKU KONZORCIJA PROJEKTA FORESDA U BUKUREŠTU

23949510_905463439635207_1631752078_o

U razdoblju od 21. do 22. novembra 2017. godine, po četvrti put sastao se Konzorcij projekta FORESDA kako bi se analizirala dosadašnja implementacija projekta u kojem Agencija ZEDA ima status partnera. Naime, Projekat implementira 13 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru tekuće godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.

Domaćin sastanka u rumunskoj prijestonici bio je rumunski partner Projekta – Pro Wood. Ovaj sastanak upriličen je kako bi se izanalizirao dosadašnji tok implementacije projekta te kako bi se podijelila zaduženja i kako bi se razgovaralo o planovima i aktivnostima koje slijede.
CyberForum kao vodeći partner Projekta uz pomoć vođa radnih paketa predstavio je procedure koordinacije za praćenje aktivnosti na nivou Projekta u prvih 10 mjeseci, fokusiranih na pripremu rezultata i aktivnosti unutar drugih radnih paketa započetih tokom drugog perioda.
Planirano je da se aktivnosti iz jednog od radnih paketa, a koje imaju za cilj razvoj zajedničke transnacionalne strategije, koja se ogleda u izradi lokalnih (regionalnih) akcionih planova zaključe u posljednjim mjesecima drugog perioda implementacije.
Aktivnosti koje su realizovane obuhvatale su mapiranje zemalja učesnica, s posebnim fokusom na stanje razvoja regionalnih klastera i njihovih regionalnih inovacionih sistema. Na osnovu zajedničke metodologije, podaci su prikupljeni u svakom regionu kroz kombinaciju desk istraživanja i intervjua zainteresovanih strana.
Važno je napomenuti da su kroz ove aktivnosti u Projekat uključeni obrazovni sistemi, poslovni subjekti, stručna udruženja, klasteri, komore i javne uprave.
Komparativna SWOT analiza pripremljena je na osnovu regionalnog mapiranja. Analiza se bavi potrebama i sinergijama među uključenim regionima.
Zajednički akcioni plan kreiran je rezimiranjem postojećih sredina podrške na regionalnom i evropskom nivou kao i korištenjem ovih rezultata SWOT analize. Ovaj plan opisuje aktivnosti koje će se implementirati unutar okvira projekta FORESDA u cilju podsticanja transnacionalnih i međusektorskih inovativnih aktivnosti.
Projektom su planirane i posebne regionalne radionice koje će osigurati učešće relevantnih regionalnih aktera, njihovu posvećenost i motivaciju prema implementaciji daljih aktivnosti koje se odnose na pilot akcije stvaranja inovativnog okruženja i podsticanja međusektorskih, inovativnih, zajedničkih projekata.
Svi partneri će zajedno s regionalnim zainteresovanim stranama, detaljno razvijati koncepte pilot aktivnosti i planove njihove realizacije. Fokusi su:
• pametna i održiva gradnja i namještaj
• nekonvencionalne upotrebe materijala zasnovanih na drvetu te
• energetska efikasnost.

Inovativne akcije podržat će se povezivanjem sektora MSP-a s inovativnim akterima na nacionalnom i međunacionalnom nivou kroz uspostavljanje mreža za saradnju, a koristeći pilot akcije.
Uspostavljanje baze podataka relevantnih MSP i aktera inovacija je prvi korak ka podizanju svijesti u regionu i jednog struktuiranog pristupa.
Još jedna od važnih aktivnosti Projekta je izgradnja kapaciteta koja ima namjeru poboljšati utjecaj i efikasnost organizacija podrške u projektnim regionima i izvan nje putem: poboljšanja njihovih unutrašnjih vještina i jačanja njihove posredničke uloge između proizvodnog sektora i obrazovnih institucija na regionalnom, nacionalnom, ali i transnacionalnom i međusektorskom nivou. Do ovog rezultata će se doći kroz zajedničke radionice, mentorstvo i studijske posjete, a naučene lekcije će biti dokumentovane i dostupne donosiocima politika.
Naredni sastanak Konzorcija planirano je da se održi u  Salzburgu u martu 2018. godine.
Više informacija o Projektu FORESDA možete pronaći klikom na LINK

 


Get Widget