Lj2D

PROJEKAT FORESDA OPRAVDAVA OČEKIVANJA –ZEDA NA ŠESTOM SASTANKU PARTNERA

Lj-0

Dvodnevni sastanak i šesti po redu za partnere projekta FORESDA – “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“ održan je 21. i 22. juna2018. godine u Ljubljani/Slovenija. Učešće na šestom sastanku uzela je i Agencija ZEDA kao jedan od partnera FORESDA projekta čija je implementacija počela u januaru 2017. godine.
Prvi dan posvećen je izvještajima o dosadašnjim realizovanim aktivnostima projekta i mentorskim aktivnostima partnera. Treba napomenuti da FORESDA koristi interne kapacitete partnera kako bi se jačali kapaciteti partnera o potencijalnim snagama i novim uslugama koje bi mogle biti razvijene unutar partnerskih organizacija.
Drugi dan bio je rezervisan za primjere dobre prakse prijenosa tehnologije u sektoru drvne industrije u zemlji domaćinu šestog sastanka, Sloveniji.
Ovom prilikom, organizovana je i studijska posjeta slovenskom pilot projektu koji se odnosi na prijenos rezultata istraživanja pri obradi drveta na bazi kompozita u praksi prilikom korištenja na otvorenom.

SLj01
Treba istaći da je cilj projekta FORESDA podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.
Više informacija o projektu klikom na LINK  http://www.interreg-danube.eu → ili kontaktirajte amir@zeda.ba ili 032 445 631 u Agenciji ZEDA.

 


Get Widget