RENEXPO2017

ZEDA učesnik Četvrtog međunarodnog sajma RENEXPO

 

Kao član Konzorcijuma FBiH (Evropska poduzetnička mreža-EEN) koji se sastoji od 7 kompetentnih partnerskih organizacija ZEDA je partner u projektu COSME te će kao partner u okviru B2B susreta “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017“ učestvovati na Četvrtom međunarodnom sajmu i konferenciji o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, zaštiti okoline i upravljanju vodama u Bosni i Hercegovini koji će se održati 08. i 09. novembra 2017. godine u hotelu Hills u Sarajevu.
EEN u FBiH- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i REECO d.o.o. pozvale su privredne subjekte i druge zainteresovane iz Bosne i Hercegovine da učestvuju na međunarodnim poslovnim susretima pod nazivom “REENERGY BROKERAGE EVENT RENEXPO BIH 2017“.
Poslovni susreti će se održati 09. novembra 2017. godine u Sarajevu, u okviru ovog Sajma.
Od 1997. REECO® Grupa je organizovala internacionalne sajmove trgovine i povezala učesnike i posjetioce iz preko 80 zemalja. RENEXPO® događaji su dobili međunarodno priznanje za svoje progresivne aktivnosti od Zapadne do Centralne i Istočne Europe te kreirali visokokvalitetnu platformu za komunikaciju između kupaca i bazu za međunarodnu povezanost.
RENEXPO® BIH okuplja učesnike iz cjelokupne regije Zapadnog Balkana. Međunarodni učesnici imaju jedinstvenu priliku upoznati stručnjake, donosioce odluka i savjetnike iz cjelokupne regije Zapadnog Balkana na jednom mjestu.
Zajedno sa predstavljanjem tržišnih potencijala cijelog regiona, mogućnošću investiranja i predstavljanja novih projekata, prateći programi međusobno povezuju preko 1500 posjetilaca i 700 učesnika konferencija svake godine. Lokalni, međunarodni i strani eksperti koji dolaze iz zemalja širom Evrope razmjenjuju znanja i rješenja iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, vode i okoliša i stvaraju osnove za održivu budućnost.
Program RENEXPO® BiH je raznovrstan i sastoji se od radionica, konferencija, B2B sastanaka, stručnog obilaska sajma, otvorenog foruma i seminara, ceremonije dodele RENERGY nagrada i drugog pratećeg programa poput ceremonije otvaranja i večernjeg prijema.
S obzirom da je Agencija ZEDA partner u projektu iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije – GreenCap (više o projektu na linku: http://www.interreg-danube.eu/), kao učesnik Sajma će predstaviti ovaj Projekat kao i projekat FORESDA (više o projektu na linku http://www.interreg-danube.eu/) u kojem također ima status partnera.
Kao sistem provider za FBiH, svoje učešće na Sajmu ZEDA će iskoristiti i za prezentaciju ENMAFOFT-a. ENMASOFT je software za upravljanje energijom u JLS. Radi se o uslugama uvođenja energetskog menadžmenta i softverskim rješenjima za energetski menadžment u JLS  kako bi sistemski upravljale energijom.

Također, ZEDA će prezentovati implementirane i buduće projekte iz domena energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije Gradske uprave i Javnih preduzeća.
Više informacija o Sajmu RENEXPO klikom na link http://www.renexpo-bih.com/

 

 


Get Widget