DSC3211

ZEDA USPJEŠNO OKONČALA PROJEKAT ZA USPOSTAVU ENERGETSKOG MENADŽMENTA NA KOSOVU

_DSC3194
Nakon studijske posjete kosovskih i albanskih predstavnika ministarstava, agencija, općinskih udruženja, općina i drugih institucija odgovornih za energetiku, energetsku efikasnost i zaštitu klime našoj zemlji, a u cilju razmjene znanja s BiH, učesnici studijske posjete iskazali su interes, zahvaljujući primjerima dobre prakse koji su im predstavljeni, da potpišu ugovor s Agencijom ZEDA o pružanju usluga obuke i instalisanja ENMA Soft-a-softvera za energetski menadžment, za nekoliko kosovskih općina.
Prva faza implementacije ovog projekta je započela u januaru tekuće godine s praktičnom obukom korištenja ENMASOFTa za 6 kosovskih JLS i 5 ministarstava koje je ZEDA uspješno realizovala.
Druga odnosno finalna faza provedena je u periodu od 07. do 11. maja 2018. godine, a ticala se educiranja-jačanja kapaciteta Kosovske agencije za energetsku efikasnost – KAEE da samostalno može vršiti instalaciju i praktičnu primjenu softvera ENMA SOFT za energetski menadžment u općinama na Kosovu koje nisu bile uključene u GIZ-ov projekat. Ovim su se stvorili preduslovi za uvođenje energetskog menadžmenta u JLS. To znači da JLS koje imaju instaliran ENMASOFT posjeduju alat koji će im olakšati upravljanje energijom odnosno prikupljanje, kontrolu i prijedlog mjera za uštedu energije u sektoru zgradarstva i javne rasvjete.
Treba napomenuti da je cjelokupni projekat finasirao GIZ Kosovo u okviru pojekta Energy Efficiency Project (KEEP).

_DSC3196 _DSC3206 IMG-4e520fdcb6f828dc1e4e9ba73eb449f2-V IMG-86a6c65c166eddf6ab8e42b00f00833b-V IMG-5110d0e0393edf89c3a747409dd72634-V


Get Widget