Foresda Dva

ZEDA UZELA UČEŠĆE NA DRUGOM SASTANKU KONZORCIJA PROJEKTA FORESDA/ŠOPRON

Zenička razvojna Agencija ZEDA je kao član konzorcijuma organizacija iz EU i IPA zemalja otpočela sa implementacijom projekta FORESDA – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi u januaru 2017. godine.

Napominjemo: Projekat implementira 13 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području devet podunavskih zemalja: Austrija, BiH (ZEDA, PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska.

foresda_jedan
Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme).
Drugi sastanak konzorcija u okviru projekta FORESDA održan je u periodu od 06. do 07. septembra 2017. godine u mađarskom Šopronu čiji je domaćin bila Fondacija za promociju preduzetništva Županije Zala – Mađarska, a na kojem je učešće kao član Konzorcija uzela i Agencija ZEDA.
Ovom prilikom predstavljeni su dosadašnji ostvareni rezultati kroz aktivnosti projekta FORESDA, posebna pažnja posvećena je informacijama ključnim za izradu Transnacionalne strategije i aktivnosti radnog paketa kroz koje je planirana implementacija inovativnih okruženja, pojašnjena su značajna pitanja implementacije projekta te je usaglašen plan implementacije aktivnosti koje slijede.
Svojim djelovanjem, FORESDA će imati značajan doprinos u transformaciji tradicionalnih temelja oblasti šumarstva u inovativna, moderna područja, doprinijet će razvoju inovacijskih-friendly ekosistema s ciljem poboljšanja ili preoblikovanja postojećih lanaca vrijednosti, poboljšat će inovacijske kulture u malim i srednjim poduzećima i sl.
Glavni rezultat je povećanje efikasnosti aktivnosti kolaborativnih istraživanja i inovacija u šumskom sektoru, stvarajući na kraju nove međusektoralne lance vrijednosti.
Više informacija o FORESDA projektu klikom na link:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects

 


Get Widget